Beques i convocatòries

En aquest espai pots trobar la informació referent a convocatòries i beques convocades per l’IVAM.

29/11/2022
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM del 2019, convocatòria 24/2021.
Llista definitiva


25/11/2022
RESOLUCIÓ Llistat provisional aprovats i aprovades exercici fase oposició convocatòria 6/2021 lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 82 supervisor o supervisora d’auxiliar de serveis corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Diligència incidències

23/11/2022
CORRECCIÓ Plantilla respostes examen convocatòria 7/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

23/11/2022
RESOLUCIÓ Llistat provisional aprovats i suspesos convocatòria 7/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

23/11/2022
RESOLUCIÓ Llistat provisional aprovats i suspesos convocatòria 3/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 80 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

23/11/2022
RESOLUCIÓ Llistat provisional aprovats i suspesos convocatòria 2/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018 .
Diligència

20/11/2022
CONVOCATÒRIA 7/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Examen
Respostes examen

20/11/2022
CONVOCATÒRIA 3/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’ivam de naturalesa laboral, número 80 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Examen
Respostes examen

20/11/2022
CONVOCATÒRIA 2/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Examen
Respostes examen

18/11/22
RESOLUCIÓ del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 76, cap d’Activitats Culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.
Resolució

17/11/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Llistat definitiu de resultats del segon examen:
Resultats

17/11/2022
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM del 2018, convocatòria 14/2021.
Resolució

16/11/2022
CONVOCATÒRIA 6/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix al lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 82 supervisor/a d’auxiliar de serveis corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Examen
Respostes examen

08/11/2022
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] 000448/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València.
Resolució

08/11/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art
Modern, publicada en el DOGV número 9452, de data 7 d’octubre de 2022.
Correcció

04/11/2022
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat PAB 000445/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València.
Resolució

02/11/2022
CONVOCATÒRIA 4/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 41 auxiliar de serveis corresponent al torn lliure per diversitat funcional de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

28/10/2022
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 7, cap de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 25/2021.
Resolució

28/10/2022
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.
Resolució

25/10/2022
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8, tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021.
Resolució

21/10/2022
CONVOCATÒRIES 1 i 17/2021 per la qual es convoquen processos de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral números 13 i 12 administratiu-a, convocatòria 1/2021, i 17/2021 respectivament.
Diligència

20/10/2022
CONVOCATÒRIA 4/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el
lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 41 auxiliar de serveis corresponent al torn lliure per diversitat funcional de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

19/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral números 55, 56 i 57, conservador o conservadora, corresponents al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
Correcció

18/10/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Resultats

18/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix del lloc de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
Correcció

14/10/2022
Resolució d’11 d’octubre de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] número /000346/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València.
Resolució

11/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021.
Correcció

11/10/2022
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 101, tècnic o tècnica d’acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021.
Resolució

11/10/2022
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 78, tècnic o tècnica informàtics programadors,
corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021.
Resolució

11/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de setembre de 2022, de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 13 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
Correcció

11/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de setembre de 2022, de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
Correcció

07/10/2022
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
Correcció

07/10/2022
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 89 tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021, i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici.
Resolució

03/10/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
Resolució

03/10/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
Resolució

30/09/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 4/2022.
Resolució

30/09/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 85, ajudant de restauració, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 3/2022.
Resolució

30/09/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 48, cap de publicacions, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2020, convocatòria 2/2022.
Resolució

29/09/2022
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] número 000385/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València.
Resolució

29/09/2022
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2 /000569/2022CAR, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2 de València.
Resolució

27/09/2022
Llistat definitiu d’aprovats de la convocatòria 4/2021 corresponent al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, Núm 41 auxiliar de serveis corresponent al torn lliure de l’oferta de treball pública de l’IVAM de 2018.
Diligència

23/0902022
CONVOCATÒRIA 05/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fixe en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, tècnic/a de comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball pública de l’IVAM de 2018.

Diligència

23/09/2022
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 83 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 18/2021.
Resolució

23/09/2022
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 55, 56 i 57 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
Resolució

22/09/2022
CONVOCATÒRIA 2/2021 Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 23 ajudant de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Bibliografia recomanada

22/09/2022
CONVOCATÒRIA 3/2021 Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 80 ajudant de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Bibliografia recomanada

22/09/2022
CONVOCATÒRIA 7/2021 Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 91 ajudant/a de manteniment corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Bibliografia recomanada

22/09/2022
CONVOCATÒRIA 6/2021 Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 82 supervisor o supervisora d’auxiliar de serveis corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Bibliografia recomanada

01/08/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, num 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència al·legacions

29/07/2022

RESOLUCIÓ del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari [ORD] número 2/000566/2022-GG, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sala contenciosa administrativa secció 2 de València. DOGV

28/07/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, num 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Llistat definitiu aprovats i suspensos

27/07/2022

RESOLUCIÓ del 25 de juliol de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari [ORD número 2 /000567/2022-ENC, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció 2 de València. DOGV

27/07/2022

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] número 2 /000277/2022-V, del Jutjat contenciós administratiu número 10 de València. DOGV

11/07/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021 procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, num 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.
Diligència
Llistat provisional aprovats i suspensos
Llistat de persones no presentades

11/07/2022

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2 /000470/2022-ENC, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2, de València. DOGV

11/07/2022

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, del gerent de l’IVAM, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000469/2022-CAR, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2, de València. DOGV

06/07/2022
CONVOCATÒRIA 5/2021, lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número  90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018.
Plantilla examen
Plantilla respostes

04/07/2022 CONVOCATÒRIA 4/2021, lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de servei, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.

Diligència resultats provisionals

Llistat provisional aprovats

04/07/2022 CONVOCATÒRIA 4/2021, lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de servei, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018.

Plantilla examen

Plantilla respostes

06/06/2022
CONVOCATÒRIA 4/2021, lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018.
Bibliografia recomanada

01/06/2022 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. DOGV

01/06/2022 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. DOGV

01/06/2022 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. DOGV

01/06/2022 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. DOGV

27/05/2022
Oferta d’ocupació pública de 2022, per a l’estabilització de l’ocupació temporal i per taxa de reposició.
DOGV

26/05/2022 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018. Convocatòria 6/2021 DOGV corrección

17/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fixe en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. DOGV

16/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual cosa s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de servei corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. DOGV

16/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual cosa s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. DOGV

16/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual cosa s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021. DOGV

16/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual cosa s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, pera les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. DOGV

16/05/2022 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual cosa s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta de treball públic de l’IVAM de 218, convocatòria 2/2021. DOGV

05/05/2022 RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés però que no han resultat adjudicatàries del lloc número 99, cap de Comunicació, amb classificació A26 E046, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 1/2020. DOGV

05/05/2022 RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a la plaça número 99, cap de Comunicació, amb classificació A26 E046 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 1/2020. DOGV

20/04/2022
RESOLUCIÓ del gerent del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a la plaça però que no han resultat adjudicatàries del posat núm. 99 Cap de Comunicació amb classificació A26 E046 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
Resolució

20/04/2022
RESOLUCIÓ del gerent del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a la plaça nº99 Cap de Comunicació amb classificació A26 E046 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
Resolució

13/04/2022
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 99, Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure d’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència puntuació final

12/04/2022
Baremació definitiva de mèrits i puntuació final del concurs d’oposició de la convocatòria 1/2020 lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 99 Cap/a de Comunicació.
Diligència
Baremació definitiva

11/04/2022
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021
DOGV OPE 2021

31/03/2022 Baremació provisional de mèrits. Convocatòria 1/2020 per a la cobertura processe de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 99 Cap/a de Comunicació, correspondiente al turno libre de la oferta de empleo público del IVAM de 2017. Diligència mèrits Valoració mèrits

10/03/2022 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es declara deserta la convocatòria 23/2021, relativa al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 51, tècnic o tècnica de didàctica, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018. DOGV

10/03/2022 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es declara deserta la convocatòria 19/2021, relativa al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 85, ajudant de restauració, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019. DOGV

10/03/2022 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es declara deserta la convocatòria 11/2021, relativa al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018. DOGV

25/01/2022 CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 99, Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure d’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017. Les persones aprovades tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar des del dia de la publicació en la web de l’IVAM (hui), de les llistes amb les qualificacions definitives obtingudes per a acreditar documentalment tant els requisits com els mèrits per a la seua valoració pel OTS. Resultat definitiu del segon exercici

15/12/2021 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, de la directora i del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han sigut adjudicatàries, del lloc número 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020. DOGV bolsa

15/12/2021 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, de la directora i del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a la plaça número 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020. DOGV aprobada

10/12/2021
Baremació definitiva de mèrits i puntuació final del concurs d’oposició de la convocatòria 2/2020 Tècnic/a de gestió administrativa.
Diligència

03/12/2021
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència
Resultat provisional de les notes del 2º exercici

30/11/2021
Baremació provisional de mèrits. Convocatòria 2/2020 per a la cobertura processe de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de Gestió Administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017
Diligència mèrits
Valoració mèrits

23/11/2021
Protocol general per a la tramitació, desenvolupament i execució dels processos selectius del Institut Valencià d’Art Modern – IVAM
Protocol

17/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de la resolució del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8, tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021. DOGV correcció

17/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de la resolució del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòries 6/2021. DOGV correcció

17/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de les resolucions del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per les quals es convoquen processos de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, número 82 supervisor o supervisora d’auxiliars de servei, número 78 tècnic o tècnica informàtics programadors, número 89 tècnic o tècnica informàtics de sistemas i número 101 tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponents al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòries 5/2021, 6/2021, 9/2021, 10/2021, 15/2021. DOGV correcció

15/11/2021
CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura processe de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 71, Tècnic/a de Gestió Administrativa, corresponent al torn lliure d’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Les persones aprovades tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar des del dia de la publicació en la web de l’IVAM (hui), de les llistes amb les qualificacions definitives obtingudes per a acreditar documentalment tant els requisits com els mèrits per a la seua valoració pel OTS.
Resultat definitiu del segon exercici

12/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 41, auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021. DOGV correcció

12/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAMde naturalesa laboral, número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021. DOGV correcció

12/11/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. DOGV correcció

12/11/2021 RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 51, tècnic o tècnica de didàctica, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 23/2021. DOGV

12/11/2021 RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 85, ajudant o ajudanta de restauració, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 19/2021. DOGV

12/11/2021 RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021. DOGV

12/11/2021 RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 11/2021. DOGV

12/11/2021 RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 7, cap de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 25/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem de muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021. DOGV

10/11/2021
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 81, cap de manteniment i obres, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 21/2021.
DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8, tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 16/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76, cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral números 55, 56 i 73, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 20, ajudant o ajudanta de magatzem/muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. DOGV

10/11/2021
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021.
DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. DOGV

10/11/2021 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 77, Tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 22/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 101,  Tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 89,Tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 78, Tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, Supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. DOGV

8/11/2021 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90, Tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. DOGV

22/10/2021
CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Resultat provisional de les notes del 2º exercici

23/09/2021 CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017. Horari exposició oral 2ª prova

22/09/2021
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Horari exposició oral 2ª prova

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 25/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 7 Cap de Gestió Econòmica corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 21/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 81 Cap de Manteniment i Obres corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 22/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 77 Tècnico/a d’Atenció al Públic corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 24/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 19 Tècnic/a de Registre. Cap de Magatzem corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 23/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 51 Tècnic/a de Didàctica corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

28/07/2021
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència
Llistat definitiu aprovats

16/07/2021
CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència
Llistat definitiu aprovats i suspesos

15/07/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021. DOGV

15/07/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021. DOGV

15/07/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, números 55, 56, 73 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021. DOGV

12/07/2021 DATA SEGON EXERCICI CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017. Convocatòria

12/07/2021 RESULTAT PRIMER EXERCICI CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017. Els i les aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació dels resultats en la web de l’IVAM per a realitzar quantes al·legacions tinguen per convenient. Listat provisional aprovats i suspesos

07/07/2021
Plantilla de respostes modificada del primer exercici de la convocatòria  Cap/a de comunicació Respostes primer exercici

01/07/2021 RESULTAT PRIMER EXERCICI CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017. Les persones que han concorregut a l’exercici i que no han superat la prova poden posar-se en contacte amb la secretària de l’òrgan tècnic (anto.grijalvo@ivam.es) i sol·licitar informació sobre la puntuació obtinguda.acord de l’òrgan tècnic de selecció. Llistat provisional aprovats i suspesos Acord de l’òrgan tècnic de selecció

29/06/2021
DATA SEGON EXERCICI CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Convocatòria

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021,del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8 tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100 tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76 cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 89 tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 78 tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 20 ajudant o ajudanta de magatzem/ muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021 del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 82 supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 41 auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 80 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. DOGV

29/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021. DOGV

29/06/2021
Qüestionari de preguntes i la plantilla de respostes del primer exercici de la convocatòria 2/2020 Tècnic/a de gestió administrativa TEST PRIMER EJERCICIO
RESPOSTES PRIMER EXERCICI

22/06/2021
Qüestionari de preguntes i la plantilla de respostes del primer exercici de la convocatòria 1/2020 Cap/a de comunicació
TEST PRIMER EXERCICI
RESPOSTES PRIMER EXERCICI

22/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, correspondiente al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 17/2021. DOGV

22/06/2021 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, correspondiente al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021. DOGV

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 85, ajudant o ajudanta de restauració, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 19/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8, tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76, cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 55, 56, 73, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 11/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 89, tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 78, tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de mayo de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 20, ajudant o ajudanta de magatzem/muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020.
Instruccions primera prova

09/06/2021
Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 1/2020.
Instruccions primera prova

24/05/2021
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020.
DOGV (la data correcta de l’examen és el 26 de juny de 2021)
DOGV Correcció data

17/05/2021 RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 99, Cap de comunicación. DOGV

10/05/2021
PROTOCOL general per a la tramitació, desenvolupament i execució dels processos selectius del Institut Valencià d’Art Modern de 4 de maig de 2021, del gerent del Institut Valencià d’Art Modern
Protocol

02/02/2021 RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 71, Tècnic/a de Gestió Administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 2/20210). DOGV

02/02/2921
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 1/2020).
DOGV

29/10/2020
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, del director del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingres com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71, Tècnic/a de Gestió Admnistrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
DOGV
Anexo II sol·licitud
AnexoIII Curriculum

28/10/2020
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, del director del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingres com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
DOGV
Anexo II sol·licitud
AnexoIII Curriculum

25/06/2020
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del President de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de la Direcció de l’entitat
DOGV

17/12/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV adjudicació

27/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat resultats segona prova

20/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat resultats primera prova

04/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat definitiu

21/10/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat admesos i exclosos

26/09/19
ORDRE 6/2019, de 28 d’agost de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
DOGV Ordre Beques

10/07/19
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2019, del director, per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica anunciat en la convocatòria 4/2018.
DOGV Resolució

21/06/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat definitiu

12/06/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat resultat segon exercici
Listat resultat total dels dos exercicis i barem provisional de mèrits

06/06/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV correcció annexos

04/06/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV
Annex II sol·licitud
Annex III curriculum

28/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Declarada deserta DOGV

24/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Llistat resultat proves

15/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Listado admitidos y excluidos

14/05/19
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del sotssecretari de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció del procés de selectiu per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa  laboral  núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana administració  anunciat en la convocatòria 5/2018.
DOGV

03/05/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Resultat primera prova

25/04/019
INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte d’ordre de la Consellería de Cultura, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases que regulen beques per a la realització de pràctiques professionals en l’IVAM
DOGV

17/04/19
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, del director, per la qual se convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa  laboral  núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana administració  anunciat en la convocatòria 5/2018.
Convocatoria

10/04/19
RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, del director,  per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 103 Cap/a d’Exposicions anunciat en la convocatòria 3/2018.
Resolució
DOGV Resolució

29/03/19
CONVOCAÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat baremació provisional

29/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat proves selectives

29/03/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat definitiu admesos i exclosos

22/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat definitiu admesos i exclosos

20/03/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat provisió temporal admesos

14/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat provisió temporal admesos

06/03/19
RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, del director,  per la qual es publiquen les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l’entitat.
Resolució
DOGV Correcció errors

28/01/19
RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2019, del director,  per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials anunciat en la convocatòria 1/2015.
Resolució

04/12/18
ACTA de ‘òrgan tècnic per a la realització de l’entrevista dels candidats de la convocatòria 3/2018 per a la cobertura temporal del rellevista lloc de naturalessa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

20/11/18 CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal de dos llocs de naturalesa laboral núm. 104 y 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica. Sol·licitud Formualri Autobaremació DOGV convocatoria DOGV_òrgan tècnic Pendent de publicar correcció d’errors. Es convoquen dues places. DOGV òrgan tècnic correcció

20/11/18 CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions. Sol·licitud Formulari Autobaremació DOGV convocatoria DOGV òrgan tècnic DOGV correcció

15/11/18

ACTA de la reunió per a la revisió de la documentació presentada pels candidats i barem de la convocatòria 3/2018 per a la contratació laboral temporal del rellevista lloc de naturalesa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

25/10/18

ACTA de constitució de l’òrgan tècnic i comprovació de requisits de la convocatòria 3/2018 per a la contractació laboral temporal del rellevista posat de naturalesa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

03/10/18

RESOLUCIÓ de 28 de septiembre de 2018, del director, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del rellevista del lloc de naturalesa laboral temporal de núm. 48  Cap de Publicacions, per jubilació parcial del titular.
Resolució bases plaza 48

05/09/18

PUBLICACIÓ en la plataforma de contractació del Sector Públic de la licitació dels tallers escolars de l’IVAM per al curs 2018-2019
Nota

17/08/18

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller educatiu per a centres escolars relatiu a la mostra “Eusebio Sempere” de l’11 d’octubre de 2018 a l’1 de febrer de 2019 que tindran lloc en la seu de l’IVAM a Alcoi
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per a les visites guiades de la mostra “Eusebio Sempere” del 13 d’octubre de 2018 al 2 de febrer de 2019 que tindran lloc en la seu de l’IVAM a Alcoi
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

26/07/18

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “Ángeles Marco. Vertigen” del 30 de setembre al 30 de desembre de 2018
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

04/07/18

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 74  Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals 
Resolució Subdirector/a General d’Activitats i Programes Culturals

23/05/18

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.

Resolució Tècnic/a de Gestió Administrativa
DOGV 28/05/18 Adjudicació Tècnica de Gestió Administrativa

22/05/18

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.
Resolució Cap de Comunicació
DOGV 25/05/18 Adjudicació Cap de Comunicació

17/05/18

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.Llistat de baremació definitiva de mérits 

17/05/18

CONVOCATÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.Llistat de baremació definitiva de mérits

27/04/18

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.
Llistat_definitu_admesos_i_baremació_provisional

19/04/18

CONVOCATÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.
Llistat_definitu_admesos_i_baremació_provisional

05/03/18

CONVOCAÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa. DOGV 05/03/18 Formulari Autobaremació Sol·licitud

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicación. DOGV 05/03/18 Formulari Autobaremació Sol·licitud

25/10/17

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, del director gerent,  per la qual s’adjudica la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 85 Ajudant de Restauració. resolució d’adjudicació

20/10/17

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “Miró. Ordre i desordre” del 18 de febrero al 17 de juny de 2018

Plec prescripcions tècniques

11/07/17

CONVOCATÒRIA 1/2017 per a la provisió temporal del lloc núm. 3 Subdirector / a General de Col·lecció i Exposicions. proposta adjudicació definitiva
DOGV 27/07/2017

26/06/17

CONVOCATÒRIA 1/2017 per a la provisió temporal del lloc núm. 3 Subdirector / a General de Col·lecció i Exposicions. proposta adjudicació

20/06/17

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “En rebel·lia. Narracions femenines en el Món Àrab” del 14 de setembre de 2017 al 28 de gener de 2018

Plec prescripcions tècniques

31/05/17

RESOLUCIÓ del 12 de maig de 2017, del director gerent,  per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 3 Subdirector/a General de Col·lecció i Exposicions.

DOGV Sol·licitud Correcció_d’errors

18/10/16

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 5 Cap de Gestió Administrativa

Cap de Gestió Administrativa

10/10/16

CONVOCATÒRIA 3/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 5 Cap Gestió Administrativa

Baremació dels mèrits

03/10/16

CONVOCATÒRIA 3/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 5 Cap Gestió Administrativa

Baremació provisional 5

23/08/16

PUBLICACIÓ al DOCV de l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 102 Director/a de Seguretat.

04/08/16

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2016, del director gerent,  per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 5 Cap de Gestió Administrativa. DOCV formulari_normalitzat Sol·licitud

29/07/16

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral num. 102 Director/a de Seguretat.

Resolucio Jefe Seguretat_102

29/07/16

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral num. 60 Conservador/a de Fotografía. Resolucio Conservador_a de Fotografia_60

22/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat baremació_revisió_documentació_102

19/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat baremació_definitiu_102

14/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat baremació_provisional_102

05/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat
llistat_provisional_102 llistat_provisional_Ampliat_102

23/06/16

CONVOCATÒRIA 1/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 60 Conservador de Fotografia

Llistat_definitiu_60

16/06/16

CONVOCATÒRIA 1/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 60 Conservador de Fotografia

Llistat Provisional

08/06/16

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2016, del director gerent, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal del lloc de director/a de seguretat.

Consulta DOGV_Num 7800_08062016

formulari_normalitzat

sol·licitud

17/05/16

Publicació al DOGV de l’adjudicació de les beques de formació i perfeccionament IVAM 2016.

06/05/16

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2016, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un lloc de naturalesa laboral (conservador/a de fotografía, grupo B)

Consulta DOGV

Model_Sol·licitud

Model_Curriculum

02/05/16

RESOLUCIÓ del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es concedeixen sis beques de formació i perfeccionament per a l’any 2016.

28/04/16

IVAM Beques de Formació i Perfeccionament 2016. Llistats definitius:

12/01/16

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per a l’any 2016.

IVAM Beques de Formacio i Perfeccionament_2016

Sol·licitud Beca Pràctiques Professionals

Model Currículo Beca

20/11/15

CONVOCATÒRIA 2/2015 per a la provisió temporal del lloc núm.96 Subdirector ó Subdirectora General d’Administració pel sistema de lliure designació (DOGV nº 7.646 de data 29 d’octubre de 2015)

PDF proposta de resolució

29/10/15

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2015, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal del lloc de lliure designació, grup A, subdirector o subdirectora general d’Administració de l’Institut Valencià d’Art Modern. Convocatòria número 2/2015

PDF Resolució de 26 d’octubre de 2015

Sol·licitud

16/07/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Baremació definitiva

Consulta Baremació_definitiva_97

02/07/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Reclamacions a la baremació provisional

Reclamació_barem_provisional_97

26/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Baremació definitiva

Consulta_baremació_definitiva_74

24/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Llistat definitiu d’Admesos

Consulta llistat definitiu_admit_97

Baremació provisional

Consulta baremo_97

17/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Llistat definitiu d’Admesos

Consulta llistat definitiu_adm 74

Baremació provisional

Consulta baremo_74

02/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Llistat d’Admesos i no admesos

Consulta_listado_74

CONVOCATÒRIA 1/2015 er a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Llistat d’Admesos i no admesos

Consulta_listado_97

08/05/15 ADJUDICACIÓ d’una beca de formació i perfeccionament de fotografia de l’IVAM

Consulta resultats