CONVOCATÒRIA 11/2021 Registrador o registradora (núm. 46)

11/2021
16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn de promoció interna de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 11/2021.