Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan superior de Govern de l’Institut Valencià d’Art Modern. Li corresponen les facultats de supervisió i control del museu. Ostenta la presidència la persona titular de la Conselleria amb competències en Cultura. A més, formen part del Consell Rector: un vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals (entre els quals es troba el director o la directora de l’IVAM) i un secretari o secretària.

Presidenta

Raquel Tamarit Iranzo

Honorable Consellera d’Educació, Cultura i Esport

Vicepresident

Ximo López Camps 

Secretàri Autonòmic de Cultura i Esport

Secretària

Livia Pérez Castelló 

Cap de Gestió Administrativa de l’IVAM

Vocals nats

Nuria Enguita 

Directora de l’IVAM

Carmen Amoraga Toledo 

Directora Gral. de Cultura i Patrimoni

Eva María Coscollà i Grau 

Sotssecretària Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Vocals designats

María José Mira Veintimilla 

Secretària Autonòmica de Model econòmic i finançament

Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Tatiana Sentamans Gómez 

Vicerectora de Cultura de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

José Luis Cueto 

Universitat Politècnica de València

Lola Bañón Castellón 

Professora de la Universitat de València

Vicent Benet 

Catedràtic de Comunciació Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castelló

Rosa María Castells 

Directora de col·lecions museístiques del MACA d’Alacant

José Pedro Martínez García 

Director d’activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universtiat de València

Román de la Calle 

Catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València

Ester Pegueroles 

Artista i fotògrafa

Sergi Pérez

Gerent de l’IVAM

Representant de l’Advocacia General de la Generalitat, sense vot