Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan superior de Govern de l’Institut Valencià d’Art Modern. Li corresponen les facultats de supervisió i control del museu. Ostenta la presidència la persona titular de la Conselleria amb competències en Cultura. A més, formen part del Consell Rector: un vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals (entre els quals es troba el director o la directora de l’IVAM) i un secretari o secretària.

Presidenta

Raquel Tamarit Iranzo
Honorable Consellera d’Educació, Cultura i Esport

Vicepresident

Ximo López Camps
Secretàri Autonòmic de Cultura i Esport

Secretària

Livia Pérez Castelló
Cap de Gestió Administrativa de l’IVAM

Vocals nats

Nuria Enguita
Directora de l’IVAM

Carmen Amoraga Toledo
Directora Gral. de Cultura i Patrimoni

Eva María Coscollà i Grau
Sotssecretària Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Vocals designats

María José Mira Veintimilla
Secretària Autonòmica de Model econòmic i finançament

Mercedes Roldán Sánchez
Subdirectora General de Museus Estatals (Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)

Tatiana Sentamans Gómez
Vicerectora de Cultura de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

José Luis Cueto
Universitat Politècnica de València

Lola Bañón Castellón
Professora de la Universitat de València

Vicent Benet
Catedràtic de Comunciació Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castelló

Rosa María Castells
Directora de col·lecions museístiques del MACA d’Alacant

José Pedro Martínez García
Director d’activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universtiat de València

Román de la Calle
Catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València

Ester Pegueroles
Artista i fotògrafa

Sergi Pérez
Gerent de l’IVAM

Representant de l’Advocacia General de la Generalitat, sense vot