Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan superior de Govern de l’Institut Valencià d’Art Modern. Li corresponen les facultats de supervisió i control del museu. Ostenta la presidència la persona titular de la Conselleria amb competències en Cultura. A més, formen part del Consell Rector: un vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals (entre els quals es troba el director o la directora de l’IVAM) i un secretari o secretària.

President

José Antonio Rovira Jover
Conseller de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació 

Vicepresidenta

Pilar Tébar Martínez
Secretària Autonòmica de Cultura

Secretària

Livia Pérez Castelló
Cap de Gestió Administrativa de l’IVAM

Vocals nats

Sonia Martínez
Directora adjunta de l’IVAM

Mª Virginia Jiménez Martínez
Subsecretaria de Cultura

Marta Alonso Rodríguez
Directora Gral. de Cultura i Patrimoni

Vocals designats

Mercedes Roldán Sánchez
Subdirectora General de Museus Estatals (Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)

Amparo Carbonell
Membre CVC

Irene Ballester
Membre CVC

Vicente González Móstoles
Membre CVC

Ester Alba Pagán
Vicerrectora de Cultura i Societat de la Universitat de València

Mª Salomé Cuesta Valera
Vicerrectora d’Art, Ciència, Tecnología i Societat de la Universitat Politècnica de València

Vicent Benet
Catedrátic de Comunicació Audiovisual de la Universidad Jaume I de Castelló 

Rosa María Castells
Directora de col·lecions museístiques del MACA d’Alacant

Ester Pegueroles
Artista i fotògrafa

María Ayuso
Gerent de l’IVAM

Mª José Esbri Mateu
Representant de l’Advocacia General de la Generalitat, sense vot