CONVOCATÒRIA 24/2021 Cap/a de Magatzem (núm. 19)

24/2021
12/07/2021
CONVOCATÒRIA 24/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 19 Tècnic/a de Registre. Cap/a de Magatzem corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.