Biblioteca i Centre de documentació Josep Renau

La Biblioteca i Centre de documentació de l’IVAM, especialitzada en art modern, té com a finalitat donar suport documental a totes les activitats de l’IVAM així com contribuir a la difusió de l’art modern posant a disposició d’estudiosos i investigadors tant les seues instal·lacions com els seus fons. És un servei d’accés lliure i gratuït.

La col·lecció està integrada per 54.000 documents, distribuïts en dos espais, el Dipòsit i la Sala de Lectura, amb 26 llocs disponibles per als usuaris.

Horari:
Dimarts de 10:00h. a 15:00h. i de 16:00h. a 19:00h
Dimecres, dijous i divendres: de 10:00h. a 15:00h

Horari especial del 15 de maig fins 15 d’octubre de 2024:
De dimarts a divendres de 10h. a 15 h.

Agost tancat.

Contacte:
biblioteca@ivam.es
96 317 66 61

Com accedir:
Per l’entrada d’Accés de personal de l’IVAM (porta lateral).
La Biblioteca està situada en la 2a planta

Consulta dels fons en Depòsit:
Es recomana contactar prèviament a través del mail: biblioteca@ivam.es

Serveis

La Biblioteca de l’IVAM ofereix als usuaris una sèrie de serveis, entre els quals s’inclou la consulta en sala de més de 12.000 volums, l’accés a internet des dels equips informàtics de la sala de lectura o la possibilitat d’endur-se a casa els documents disponibles per al préstec, amb el requisit de disposar de carnet de la Biblioteca.

Consulta en sala

Consulta en sala de més de 12.000 volúmens d’accés lliure, així com la consulta de material audiovisual propi en els equips multimèdia.

Consulta, prèvia petició, de publicacions d’accés restringit situades en el Dipòsit.

Accés en línia al catàleg automatitzat de la Biblioteca (OPAC)

Accés a internet

Accés a Internet en els equips informàtics de la Sala de Lectura, sempre que estiga destinat a la cerca d’informació i a la recerca relacionada amb l’àmbit de les arts visuals.

A més la Biblioteca disposa de cobertura wifi d’accés gratuït per a tots els usuaris.

Servei de Préstec i Reserves

Per a utilitzar el Servei de Préstec, els usuaris hauran de disposar del carnet de la Biblioteca de l’IVAM.

Veure les normes del servei de préstec, i la sol·licitud del carnet de la Biblioteca de l’IVAM.

Servei de Reserves tant per a documents en préstec com per a la seua consulta en sala. Una vegada feta la reserva directament al personal del centre, la Biblioteca donarà avís, a través del correu electrònic o per telèfon, que el material sol·licitat pot ser arreplegat. A partir de l’avís, es disposa d’un termini de dos dies per a passar a arreplegar els documents reservats.

Servei de préstec interbibliotecari. Aquells centres que estiguen interessats a sol·licitar documentació de la Biblioteca de l’IVAM podran fer-ho a través del correu electrònic biblioteca@ivam.es

Servei de reproducció

Servei de reproducció de documents mitjançant escàner d’autoservei dins dels límits que marca la Llei de Propietat Intel·lectual. La responsabilitat del compliment d’aquesta legislació recau sobre l’usuari que realitze les còpies. En el cas de documentació especial serà el personal de la Biblioteca qui determinarà la possibilitat de reproducció així com el mètode més adequat.

També està permès l’ús de càmeres fotogràfiques i escàners propis, que podran ser utilitzats amb el permís previ del personal de sala, i que igualment estarà subjecte a la normativa vigent.

S’entén que la reproducció dels documents es realitzarà per a ús privat amb finalitats exclusivament de recerca i respectant la normativa establida per la Llei de Propietat Intel·lectual. En el cas de reproducció amb altres finalitats, s’haurà de sol·licitar per correu electrònic a la Biblioteca biblioteca@ivam.es, des del qual s’informarà de com realitzar la seua tramitació així com de les tarifes que s’aplicaran. En cap cas l’IVAM s’encarregarà de la gestió dels drets d’autor que seran responsabilitat del sol·licitant.

Servei d'informació

El personal de la Biblioteca proporcionarà ajuda i assessorament sobre tots els serveis oferits pel centre, i ajudarà a trobar la informació bibliogràfica desitjada, bé directament en la Sala o a través del correu electrònic biblioteca@ivam.es

Visites de grups

Els centres educatius i col·lectius professionals que estiguen interessats a conéixer millor el centre i els serveis oferits, podran sol·licitar una visita en grup escrivint a biblioteca@ivam.es

Exposicions i Activitats a la Biblioteca

Des de la Biblioteca i Centre de Documentació de l’IVAM es desenvolupa un programa expositiu i d’activitats centrat en promoure i difondre els fons bibliogràfics i documentals que integren la nostra col·lecció.

Des d’octubre de 2015, la Biblioteca disposa d’una Sala d’exposicions, que s’ha habilitat per a albergar mostres al voltant del llibre, l’obra impresa i documents d’arxiu, dins del context de la creació artística i moderna i contemporània, i prenent com a nucli vertebrador la col·lecció documental de la Biblioteca

Consulta exposicions