CONVOCATÒRIA 22/2021 Tècnic/a d’Atenció al Público (núm. 77)

22/2021
12/07/2021
CONVOCATÒRIA 22/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 77 Tècnic/a d'Atenció al Públic corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.