CONVOCATORIA 2/2024 Encarregada o encarragat de magatzem de publicacions (Promoció Interna) (núm. 72)

2/2024
12/01/2024
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per suplència (Resolució de 06.07.2023), per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 72 encarregada o encarragat de magatzem de publicacions, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2020, convocatòria 2/2024.