CONVOCATÒRIA 21/2021 Cap/a de Manteniment i Obres (núm. 81)

21/2021
12/07/2021
CONVOCATÒRIA 21/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 81 Cap/a de Manteniment i Obres corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.