CONVOCATÒRIA 12/2021 Conservador o conservadora (núm. 55, 56, 73)

12/2021
16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés, com a personal fix, en els llocs de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 55, 56, 73 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.