CONVOCATÒRIA 1/2020 Cap/a de Comunicació (núm. 99)

1/2020
28/10/2020
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, del director de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 99, Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020.