CONVOCATÒRIA 1/2024 Administratiu/va (Promoció Interna) (núm. 11)

1/2024
16/01/2024
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número, 11 administratiu o administrativa, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2020, convocatòria 1/2024.