Equip del museu

Directora

Gerent
María Ayuso

Directora Adjunta
Sonia Martínez

Secretàries de Direcció
Carmen Aguilera

Administrativa de Gerència
Mª Jesús Sendra

Registre
Cristina Mulinas, Pepe Talavera, Alejandro Ituarte, Yolanda Montañés

Muntatge
Jorge García, Salvador Escrivá, Toni Romero

Restauració
Maite Martínez, Isidre Sabater

Conservació
Carmen Marín, Marta Arroyo, Maíta Cañamás, J. Ramón Escrivà, Mª Jesús Folch, Raquel Gutiérrez, Teresa Millet, Sandra Moros, Josep Salvador, Yolanda Franco

Gestió Econòmica
Carmen Monteagudo, Vanesa Abad, Mónica Bernad, Ángel López

Gestió Administrativa
Livia Pérez, Roseta Blasco, Lourdes Fariñas, Lola Chiner, Ana García, Luis Royo, Teresa García, Marisa Martínez, Marina Sarrión

Publicacions
Vicky Menor, Juan Ramón López, Josué Domene

Comunicació i xarxes socials
Juana Camps, Carmen Simón, Carmen Valero

Gestió de públics
Ana Valls

Activitats i projectes culturals
Mª Ángeles Valiente, Patricia Marzal

Educació
Irene Llàcer, José Agustín Martínez, Encarnación Martínez

Biblioteca i Centre de documentació Josep Renau 
Eloísa García, Antonieta Grijalvo, Félix Salas, Ángela Bayo

Fotografia
Juan García Rosell

Tecnologies de la Informàtica i Comunicació
Alberto Mata, Rafael Estruch, Toni Montiel

Manteniment
Daniel Cámara, Manolo Peris, Dani Llácer, Miguel García, Óscar Esteban, Vicente Barberá

Seguretat
José Ramón López