CONVOCATORIA 5/2024 Adjunt o adjunta a secretaria (Promoció Interna) (núm. 79)

5/2024
12/01/2024
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de naturalesa laboral número 79, adjunt o adjunta a secretaria, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 5/2024.