CONVOCATÒRIA 6/2022 Secretari/a de gerència (núm. 16)

6/2022
23/12/2022
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 16 Secretari/ària de gerència, corresponent al procés d'estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2022, Convocatòria 6/2022.