CONVOCATÒRIA 2/2015 Subdirector general d’Administració (núm. 96)

2/2015
29/10/2015
RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, del director gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal, del lloc de lliure designació, grup A, subdirector general d'Administració de l'Institut Valencià d'Art Modern. Convocatòria número 2/2015.