CONVOCATÒRIA procediment per a la selecció de la gerència de l’entitat

Altres convocatòries i documents
06/03/2019
RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, del director, per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l'entitat.