CONVOCATÒRIA 13/2021 Cap o cap d’activitats culturals (núm. 76)

13/2021
29/06/2021
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 76 cap o cap d'activitats culturals, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.