CONVOCATÒRIA 8/2022 Director/a de seguretat (núm. 102)

8/2022
30/12/2022
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 102 director/a de seguretat, corresponent al procés d'estabilització previst en l'article 2n de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2022, convocatòria 8/2022.