CONVOCATÒRIA 4/2018 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica (núm. 104 i 105)

4/2018
20/11/2018
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contractació temporal de dos llocs de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseeus d'Activitats i Didàctica.