CONVOCATÒRIA 23/2021 Tècnic/a de Didàctica (núm. 51)

23/2021
12/07/2021
CONVOCATÒRIA 23/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 51 Tècnic/a de Didàctica corresponent al torn lliure de l'oferta per diversitat funcional física d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.