CONVOCATÒRIA 6/2024 Tècnic/a de gestió administrativa (nº71)

6/2024
RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2024, de la gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2022