Una proposta de M Reme Silvestre i Sintaxis

El 13 de juny de 2023, M Reme Silvestre va convidar al col·lectiu ‘Sintaxis mediación experimental’ per a desenvolupar una activitat amb el grup ‘Els Grans de l’IVAM’.

En 1989, l’artista estatunidenca Andrea Fraser va dirigir un recorregut pel Museu d’Art de Filadèlfia sota l’aparença d’una docent fictícia anomenada Jane Castleton. ‘Museum Highlights’ es va originar com una sèrie de xarrades que buscaven cridar l’atenció a propòsit dels supòsits que, històricament, s’han donat com a vàlids sobre el valor de l’art, la institució del museu i el tipus d’espectador que produeix. Amb esta activació, el col·lectiu Sintaxis va rescatar com a idea d’ancoratge la proposta de Fraser per a recórrer l’IVAM i repensar els seus espais, relacions i connexió amb l’exposició [DOSMILVINT-I-U] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro, fent una invitació participativa al públic interessat.

‘Sintaxis mediación experimental’ són Diana Guijarro i Àngel Masip. El col·lectiu naix amb una filosofia oberta basada a posar el focus d’atenció en els sabers col·lectius. Per a això planteja una reivindicació dels espais dedicats a l’art entenent-los com a llocs des dels quals reformular les estructures i els diàlegs, alterant, agitant i travessant els seus diferents elements.

Un taller d’Elena Sanmartín, Alejandro Ocaña i Patricia Ferragud

PLANETA SOROLL: Laboratori de ficcions sonores és una proposta emmarcada en la línia d’educació i mediació del Programa d’Art i Context que va tindre lloc de l’11 al 15 de juliol de 2022 i en la qual van participar 15 joves de 13 a 16 anys.  

A partir del so, entés com un dels aspectes clau i transversal de les investigacions de les artistes del Programa d’Art i Context, treballem l’escolta activa i l’experimentació sonora amb l’objectiu de construir un relat col·laboratiu i recorregut sonor que active i pense el treball de les artistes del programa; tractant d’imaginar i acompanyar la futura exposició i generant un registre del context pròxim de les persones participants. 

Durant una setmana i mitjançant diferents activitats, converses i dinàmiques, ens ajudem de micròfons de condensador i l’ASMR per a escoltar allò que no s’escolta, de l’aplaudiment per a experimentar sons col·lectius des dels nostres cossos individuals, de l’enregistrament de camp i micròfons de contacte com a eines que ens van permetre registrar i arxivar l’espai, i de la comunicació interespècie i els sons especulatius per a generar realitats imaginades. Tot això es recull en una sèrie d’àudios que conformen el paisatge sonor del qual la futura exposició podria (o no) ser. 
1. Intro
2. ASMR
3. Espai
4. Contacte
5. Aplaudiment
6. Fluxus
7. Aïllat
8. Cançó

PLANETA SOROLL: Laboratori de ficcions sonores va ser impartit per Elena Sanmartín, Patricia Ferragud i Alejandro Ocaña.

Alejandro Ocaña és un artista i educador resident a València. Els seus projectes es fonamenten en els esdeveniments col·lectius i en les festes, així com en altres situacions relacionades amb l’oci. Desenvolupa una producció l’objectiu principal de la qual és la participació dels altres i l’ús de l’humor, donant lloc a una successió d’accions grupals que intenten ser considerades com a “ximpleries” i/o “chorradas”.  Alejandro Ocaña és graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València i ha realitzat el Màster PERMEA: Educació i Mediació a través de l’Art pel Consorci de *Museus de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 

Patricia Ferragud Noguerón és llicenciada en Arquitectura per l’ETSA de València, Matrícula d’Honor del Màster Ciutat i Urbanisme de la UOC i estudis de piano pel Conservatori Professional de Música de València. En els últims anys s’ha especialitzat en la investigació, l’anàlisi i la planificació estratègica del sector cultural i creatiu, formant part de l’equip de Culturalink dins de l’àrea Societat– Cultura–Ciutat. Compagina el seu interés per la investigació cultural i urbana amb la creació artística i la producció musical com a integrant de diverses bandes de música com La Plata, Llum Vertadera o Ediacara, havent actuat, des de l’any  2016, en multitud de sales i festivals a Espanya, Alemanya i l’Argentina, i les composicions dels quals formen part de la banda sonora de sèries de televisió com Fariña (2018) o La Ruta (2022). Així mateix, es dedica a la mediació i agitació cultural a través de diverses iniciatives i projectes col·laboratius com el segell discogràfic Domini o l’organització, des de l’any 2018, d’esdeveniments lligats a la música experimental i la performance

Un taller d’Elena Sanmartín, Alejandro Ocaña i Pablo Oria

PLANETA RANDOM: Laboratori de ficcions jugades és una proposta emmarcada en la línia d’educació i mediació del Programa d’Art i Context que va tindre lloc del 4 al 8 de juliol de 2022 i en la qual van participar 15 xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys. 

A través de la imatge digital i els videojocs, explorem i juguem amb les possibilitats que la ficció i la fantasia ofereixen a l’hora d’imaginar altres mons possibles. Mitjançant diferents activitats, abordem algunes de les temàtiques que travessen l’obra de les artistes del Programa d’Art i Context, en les quals ens recolzem per a construir el nostre propi videojoc. Al llarg de les sessions comptem amb la participació d’Álvaro Porras (artista del programa) i LUCE (artista convidat). 

Durant una setmana, els i les participants van dissenyar i van construir un entorn, una comunitat i una sèrie d’avatars propis a partir de diferents dinàmiques que ens van permetre pensar i construir de manera col·laborativa la ficció que desitjàvem. Aquesta, al seu torn, ens va servir per a pensar la nostra realitat i context i les problemàtiques que ho travessen. 

El que ací es mostra són els materials recopilats que boceten En búsqueda de  las semillas, el videojoc. Les imatges escanejades i els àudios són els dibuixos i veus dels i les participants i les imatges digitals han sigut generades per Pablo Oria a partir dels dissenys dels i les xiquetes. 

PLANETA RANDOM: Laboratori de ficcions jugades va ser impartit per Elena Sanmartín (encarregada de la línia d’educació i mediació del Programa), Alejandro Ocaña (mediador) i Pablo Oria (artista convidat).

Alejandro Ocaña és un artista i educador resident a València. Els seus projectes es fonamenten en els esdeveniments col·lectius i en les festes, així com en altres situacions relacionades amb l’oci. Desenvolupa una producció l’objectiu principal de la qual és la participació dels altres i l’ús de l’humor, donant lloc a una successió d’accions grupals que intenten ser considerades com a “ximpleries” i/o “chorradas”.  Alejandro Ocaña és graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València i ha realitzat el Màster PERMEA: Educació i Mediació a través de l’Art pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 

Pablo Oria Lorente és un artista multidisciplinari especialitzat en la creació digital. El seu principal objecte d’estudi aborda la relació entre la intel·ligència artificial i la seua relació amb l’ésser humà. A través del vídeo assaig, la creació d’imatge digital i d’entorns 3D, posa en pràctica conceptes relacionats amb l’obsolescència i l’error tecnològics, la virtualitat i la proposta d’una relació emotiu-afectiva humà-màquina. Pablo Oria és graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València, on posteriorment cursa el Màster d’Arts Visuals i Multimèdia.

Una proposta d’Elena Sanmartín i Elena Rocamora 

Entre els mesos de maig i juny de 2022, l’alumnat de l’assignatura Estètica i política: noves formes d’intervenció ciutadana de 3r del Grau de Belles arts (Universitat Politècnica de València, UPV) va estar treballant i analitzant el Programa d’Art i Context. L’activitat es va proposar amb l’objectiu d’obrir la proposta a les generacions més pròximes vinculades amb la creació artística i el pensament contemporani i, al seu torn, tractant d’incloure les seues opinions i desitjos en el procés i disseny del programa.


Durant dotze sessions –conformades per lectures, dinàmiques participatives i activitats artístiques– se’ls va acostar el disseny del programa elaborat per les comissàries i la producció i investigacions de cadascuna de les artistes. Al llarg d’aquestes sessions comptem amb la participació de M Reme Silvestre i Álvaro Porras (artistes del programa), Ali A. Maderuelo i Julia Castelló (comissaries del programa) i Irene Santiago (artista convidada).

A manera de colofó i amb la intenció de conjuminar les nocions sobre estètica relacional que s’impartien en el currículum de l’assignatura i l’objectiu d’obertura del procés del Programa, es va proposar reproduir a l’aula l’encàrrec del Berenar al qual les artistes del programa s’havien enfrontat. D’aquesta manera sorgeix el Mercat ambulant de l’art. Porta les teues coses, no les teues €€€, activitat dissenyada i realitzada per l’alumnat en el Lab2  de l’IVAM. A més, aquestes mateixes van generar un compte d’Instagram que serveix d’arxiu i registre dels intercanvis que es van dur a terme.

@mercadillodelarte

El present document és una memòria que recull l’ocorregut durant les sessions, relacionant imatges, cites i reflexions. Està organitzada per capítols els quals corresponen als conceptes clau que han anat apareixent al llarg de les classes i que, al seu torn, han sigut organitzats per la quantitat de vegades que han sigut citats. D’aquesta manera, es proposa una lectura interrompuda, dinàmica i de connexions complexes del procés i les reflexions i conclusions de l’alumnat.


Paraules i imatges de Sara Alastuey · Paula Balsas · Jason Cornett Galdón · Noemi Costoyas · Alex Escribá · Álex Estarlich · Alicia Ezpeleta · Diego Fabra · Laia Fernández-Pacheco · María Fernández · Nicolás Gay · Alice Giglio · Roser Lanuza Vicent · Sonia Martí · Claudia M. Camara · Laura Martínez Gómez · Carmen Mateo · Pascual José Medina · Amparo Molins Pascual · Ana Mortera · Maria Moscardó · Lorena Navarro Sanchis · Antonio Ovejero · Rut Ramos · Irene Remón · Ana Ribelles · Laura Sabater · Helena Sánchez Douis · Verónica Sánchez-Ferragut · Meritxell Simó · Lorena Tierraseca · Paula Vilar · Carmen Vives · Carlos Zárate 

Dirigit per Elena Sanmartín (encarregada de la línia d’educació i mediació del Programa d’Art i *Context), Elena Rocamora Sotos (doctoranda en Art i Estètica en la UPV). Amb l’acompanyament de Miguel Corella Lacasa (professor titular d’Estètica, Cultura Visual i Teoria de l’Art en la UPV).

Elena Rocamora Sotos (Elx, 1996) va nàixer a Elx, Alacant i anys més tard es va mudar a València, on principalment es dedica a compartir la vida amb les persones a les quals vol i llegir. A través de la producció artística, la investigació i l’educació treballa sobre les estètiques de la proximitat; comprenent això com un fer- pensar mitjançant el cos i la paraula sobre: la potencialitat de la identitat relacional per a la construcció d’una epistemologia acurada.

És graduada en Belles arts en la Universitat Politècnica de València i ha realitzat el màster de Producció Artística en l’especialitat Pensament Contemporani i Cultura Visual en la mateixa institució i el màster de professora de Secundària en la Universitat de València. En l’actualitat està desenvolupant la seua tesi dins de l’Escola Doctoral de la Universitat Politècnica de València i a l’Escola Doctoral en Teories Estètiques de la Universitat de Guanajuato, Mèxic.

Miguel Corella Lacasa és professor titular d’universitat de la Facultat de BBAA de Sant Carles (UPV), on imparteix docència d’Estètica, Cultura Visual i Teoria de l’Art.  Les seues principals línies d’investigació són les avantguardes artístiques i literàries hispàniques i les relacions entre estètica i política, en aspectes com la construcció de l’imaginari polític. La seua tesi doctoral, així com diversos articles, es van ocupar de les avantguardes artístiques i literàries a Mèxic. És autor de diverses publicacions sobre l’obra de Max Aub, entre les quals destaca el llibre L’artista i els seus uns altres. Max Aub i la novel·la d’artista (2003). Ha publicat també diversos articles sobre la relació entre l’estètica i la política. Ha sigut director del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art i en l’actualitat dirigeix el programa de doctorat Indústries de la Comunicació i la Cultura i del Màster d’Art Teràpia (UPV).