Programa

Equip

Artistes

Programa

IVAM Programa d’Art i Context és un projecte bianual que es compon d’actuacions, produccions, tallers, xarrades, converses, nous formats d’investigació i producció de la pràctica artística i pensament contemporani. Curat per un equip convidat per la institució, el Programa es proposa com un diàleg entre la nova producció de cinc projectes artístics seleccionats per l’equip curatorial i el públic actiu del context. Com a cos annexat a la institució, el Programa d’Art i Context es planteja com un procés d’intercanvi entre els recursos institucionals (col·lecció, exposicions, departaments, sabers), les veus convidades (artistes, crítiques, comissàries, artesanes, pedagogues) i espais d’intervenció (museu, web, catàleg).

El programa consta de dues presencialitats, la interna i la pública. Cadascuna d’elles implica diferents maneres de trobada i conversa. Internament, el Programa d’Art i Context funciona com una conversa entre els artistes seleccionats, l’equip curatorial i altres veus convidades: un acompanyament a cinc projectes amb el qual pensar la contemporaneïtat, el context i l’activació oberta del diàleg. La presencialitat pública es planteja com una connexió entre la investigació interna i el públic local i internacional. En aquest sentit, la trobada pública serveix també com un pretext per a la desterritorialització del museu, i entendre així que l’espai ja és la mescla entre l’acció física i digital, entre el dins i el fora del camp institucional. Per aquesta raó el Programa d’Art i Context també entén Internet com un espai d’intervenció per a visibilitzar i entrar en diàleg amb el pensament i la pràctica contemporània. El programa finalitza amb un acte expositiu en el qual es presentaran els projectes artístics resultants del procés d’investigació i accions que es duguen a terme al llarg d’aquests dos anys.

En definitiva, el propòsit del Programa d’Art i Context és la creació d’una xarxa de converses, per a activar intercanvis de sabers entre l’escena local i internacional. Una sèrie d’intercanvis que assumeixen treballar el context sense una posició hermètica i situant els cossos com a eixos d’escolta: una transferència de dades i afectes pensats des de les presencialitats i pràctiques contemporànies.

La primera edició es durà a terme entre els anys 2021 i 2023. El primer equip curatorial convidat són Carles Àngel Saurí, Ali A. Maderuelo i Julia Castelló, els quals han dissenyat la metodologia del Programa i la selecció del grup d’artistes. A partir de desembre de 2021, la coordinació continua amb Ali A. Maderuelo i Julia Castelló.

A partir de l’abril del 2022, s’incorpora a l’equip Elena Santamaría per a dissenyar i coordinar la línia d’educació.

Equip

Julia Castelló (Barcelona, 1992) és assistent de comissariat i responsable de publicacions en Bombas Gens Centre d’Art (València), on ha sigut co-comissària de les exposicions «Hiperespacios», «Inma Femenía. Infraleve» i «Sculpting Reality». Va estudiar Història de l’Art i Conservació i Restauració de Béns Culturals (tots dos en la UB), i postgrau en Fotografia i Art (UPV). Des de 2017 treballa amb Ali A. Maderuelo en el comissariat d’exposicions. Van ser comissaris de l’exposició «Can’t Speak for Itself» a La Casa Encendida (Madrid), dins de la convocatòria Inèdits 2018. Des de principis de 2019 dirigeix, també amb Maderuelo, A10 (València), un espai experimental autogestionat que proposa convidar a artistes emergents i altres agents a presentar accions d’un sol dia. També han comissariat en 2021 de “Hoy puede ser tu día” (Espai Tactel Toormix, Barcelona), “Fauna de las Cuatro Torres” d’Amalia Ulman (Centre del Carme de Cultura Contemporània, València) i “Una cruzada de pasiones” (House of Chappaz, València).

Ali A. Maderuelo (València, 1993) és comissari independent i dissenyador editorial. És graduat en Comunicació Audiovisual i Màster en Fotografia, Art i Tècnica (tots dos en la UPV). Desenvolupa la seua labor en els camps de l’art, la gestió cultural i el disseny, havent col·laborat amb institucions locals com a Bombas Gens Centre d’Art, MuVIM o IVAM i de l’àmbit nacional com TEA (Tenerife) o La Casa Encendida (Madrid). En 2017 inicia una col·laboració amb Julia Castelló que es materialitza, a principis de 2019, en la creació d’A10, un project-space autogestionat a la ciutat de València en el qual desenvolupen projectes curatoriales al costat de creadors de l’àmbit local, nacional i internacional. També han comissariat en 2021 de “Hoy puede ser tu día” (Espai Tactel Toormix, Barcelona), “Fauna de las Cuatro Torres” d’Amalia Ulman (Centre del Carme de Cultura Contemporània, València) i “Una cruzada de pasiones” (House of Chappaz, València).

Elena Sanmartín Hernández (Torrevella, 1996) situa la seua pràctica en la bisectriu entre la gestió cultural, la mediació artística i l’educació. Li interessa explorar les maneres de traduir i traslladar les metodologies de la creació artística contemporània en eines útils per a la comprensió i la resolució dels problemes i reptes contemporanis. Entén els processos de mediació, educació i gestió cultural com a espais creatius, col·laboratius i d’acompanyament que faciliten que els processos i la creació artística puguen permear altres cossos i espais, i viceversa. És graduada en Belles arts per la Universitat Politècnica de València, ha realitzat el Màster PERMEA: Educació i Mediació a través de l’Art pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València i el Màster Universitari en Història de l’Art Contemporani i Cultura Visual per la Universitat Complutense de Madrid i el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

Bruxisme Generacional

Una conversa amb Núria Gómez Gabriel

DURANTConvidatParaulaIVAM Centre Julio González

Punts destacats del museu

Una proposta de M Reme Silvestre i Sintaxis

DES DEMediacióMediaciónParaulaIVAM Centre Julio González

L'ultracontemporani

Una xerrada de Dean Kissick

DURANTConvidatParaulaIVAM Centre Julio González

(In)materialitat persistent: d'Internet a la IA

Una conferència d'Alejandra López Gabrielidis i Toni Navarro

DURANTConvidatParaulaIVAM Centre Julio González

97,583 of 2.500 cal.

Un projecte de M Reme Silvestre

DES DEProyectoWebIVAM Centre Julio González

Desembre 2022 - Diari Sonor

Un projecte de Marina G. Guerreiro

DES DEProyectoWeb