LA CREACIÓ OBERTA I ELS SEUS ENEMICS: Asger Jorn en Situació

ExposicióIVAM Centre Julio González

Aquesta mostra és el resultat d’un estudi exhaustiu de l’obra d’Asger Jorn (1914-1973) i inclou una àmplia selecció d’obres plàstiques, publicacions, fotografies, pel·lícules, així com abundant material documental. La trajectòria de Jorn es proposa des de la comprensió de l’art de postguerra, incloent-hi les relacions entre l’expressionisme abstracte, l’art pop i la pràctica social. El seu treball aprofundeix en el diàleg entre la pintura i l’avantguarda; entre l’art i la producció de coneixement. En lloc de presentar una sèrie d’obres mestres pictòriques en ordre cronològic, l’exposició intentarà posar a Jorn en context, o més aviat, inserir-ho en situacions múltiples i superposades. En línia amb el propi pensament de l’artista, les obres en l’exposició poden ser vistes com un mitjà per mapejar i construir aquestes situacions.

L’exposició documenta i emfatitza l’abast notable de la pràctica artística de Jorn durant tota la seua vida, aprofundint en el seu treball amb obra gràfica, publicacions experimentals i revistes. Així mateix es publicaran les cartes, fins ara inèdites, de Jorn a Debord que revelaran fins a quin punt Jorn va romandre compromès amb la comprensió de la pràctica situacionista.

La mostra presenta també l’estudi més profund fins l’actualitat sobre el projecte de recerca històrica d’art experimental que Jorn va emprendre a la dècada de 1960, sota el nom de l’Institut Escandinau de Vandalisme Comparatiu (SICV). Un dels objectius principals del SICV era produir una sèrie de llibres de fotografies que documentaran “10.000 anys d’art popular nòrdic”, un projecte artístic que es compara amb projectes històrics de l’art com l’Atlas Mnemosyne d’Aby Warburg o el Museu Imaginari d’André Malraux.