Tres exercicis per moure les articulacions

Obertura de projectes programa estudis Articulacions

ArticulacionsConversesEscèniquesIVAM Centre Julio González

Dins del programa d’estudis Articulacions (IVAM-UV-UPV), els seus participants proposen, els dies 22 i 24 de juny, una obertura de pràctiques i formes col·lectives de recerca que es constitueixen dins del curs 2022/23.

Els tres projectes que ací es recullen –Sense pena ni glòria, Creixo cap amunt i rebento les voreres i musical_elmusical – responen a la feina que les persones que participen al programa han anat desenvolupant i aprofundint mitjançant diversos processos, d’acord amb el ritme del curs i dels agents que hi intervenen. Les pràctiques i qüestions que travessen aquests projectes permeten posar sobre la taula i compartir aspectes clau de la feina, així com mantindre ocults o vetllats d’altres.

Les jornades es pensen com un espai, en primera instància, d’obertura i cristal·lització dels projectes; i, en segona, com a manera de donar compte de les preocupacions sorgides del context que els situa. Des de març s’ha treballat de forma grupal, intentant fer dels desitjos individuals pràctiques col·lectives, posant en relació cossos i dinàmiques, així com afectes i maneres d’estar.

Els vincles sorgits entre les parets del LAB1 naixen de debats, friccions i trobades, en relació amb el coneixement situat de les persones convidades, les lògiques del museu que ens travessen i els qui el mantenen i habiten. Des que va començar el programa, a l’octubre del 2022, s’han entreteixit ressonàncies que les activitats proposades a continuació encarnen.

Així, el dijous 22 a les 18.00 h, prrovisional, format per Erik Bosch, Maria Domènech, Víctor Hernández, Eva Raga, Paula Romero, Miguel Rubio, Yael Vidal i Beatriz Vila; presenta, a mode de conferència performàtica: Sense pena ni glòria, en relació al gest menor, allò codificat i formes de resistència passiva. El dissabte 24 a les 10:30 h, NEIN, format per Álvaro Romero, Alba González, Ángela Aroca, Carlos Maiques i Julian Hackenberg planteja Cresc cap amunt i esclate les voreres, una investigació al voltant de l’enfonsament sociopolític des de la metodologia del passeig. Finalment, el dissabte 24 a les 18:00 h, musical_el musical integrat per Laia Gimeno, Maria Laudes, Paula Pachón, Joan Forner, Javier Hedrosa, Claudia Gómez i Lucía Jaén tanca les jornades amb l’estrena de un xhow on, a partir de codis formals de la producció que estan entre allò escènic i museístic, les integrants es colen per qüestionar lògiques de la creació, però sobretot per generar un procés la metodologia del qual és l’amistat.