Poliglotia

PoliglotiaIVAM Centre Julio González

El programa POLIGLOTIA es proposa com un procés creatiu de caràcter multidisciplinari a partir de les diverses llengües i pràctiques culturals presents a la ciutat de València. El programa es concep també com un espai de trobada i mediació, en i amb el museu, des d’una perspectiva híbrida i intercultural. A POLIGLOTIA apostem per la generació de continguts mitjançant l’escolta participada i l’intercanvi d’experiències i sabers per a l’enriquiment mutu de les persones i col·lectius participants. A totes les pràctiques tenim en compte la diversitat cultural i lingüística dels diferents grups, conformats amb persones de diferents procedències. Partim de les seues motivacions i capacitats per construir un espai amable i mutant.

El programa està coordinat per Paco Inclán, escriptor i professor espanyol per a persones migrants i refugiades, en col·laboració amb l’àrea d’activitats i educació de l’IVAM. POLIGLOTIA s’inspira en l’atmosfera d’una classe d’aprenentatge d’idiomes en qüestions com la voluntat per entendre i explicar-se, l’acostament a altres cosmovisions a través del llenguatge i les relacions que s’estableixen entre persones que comparteixen un mateix espai des de diverses diversitats.

POLIGLOTIA 2021/22
Durant la primera temporada, activem el Grup d’Estudis Políglotes, proposta de mediació a partir de les dotze llengües maternes que aportaven els seus integrants. Paral·lelament, vam organitzar una programació mensual d’activitats obertes al públic que pugueren transmetre la idiosincràsia de POLIGLOTIA.

I tanquem amb Inventari (Pensar en comú el museu), on els/les participants generaven pràctiques i dinàmiques a partir de les seues diverses maneres de fer, sentir i comunicar, qüestionant i reinventant el museu.

POLIGLOTIA 2023. Escola de Sabers Diversos

En 2023 hem començat amb l’Escola de Sabers Diversos, lloc de trobada que es proposa com un cicle (auto)formatiu per introduir els seus participants en qüestions de mediació i dinamització al museu des d’una perspectiva també intercultural.

Relacionats

Poliglotia 21/22

01 nov. 2021 – 17 jun. 2022
AltresPoliglotiaIVAM Centre Julio González

POLIGLOTIA. Inventari. 22

01 mar. 2022 – 14 jun. 2022
AltresPoliglotiaIVAM Centre Julio González

POLIGLOTIA. Escola de sabers diversos. 23

07 feb. 2023 – 27 jun. 2023
PoliglotiaTallersIVAM Centre Julio González