Dades d’accès

L’IVAM AL TERRITORI

el rum rum serà memorable

MATERIALS I RECURSOS

Les Veus del Museu

Ramon Escrivà: Conservador

Marià Baixauli: Atenció al públic

Mª Ángeles Valiente: Cap d’Activitats

Josep Grau: Subdirector de Comunicació i Xarxes Socials

Irene Llàcer: Tècnica d’Educació i Programes Culturals

Isidre Sabater: Restaurador

Éncar Martínez: Tècnica d’Educació i Programes Culturals

Dossier de treball

Video museu