L’IVAM al territori

L’IVAM AL TERRITORI

L’IVAM al territori

L’IVAM al territori és una línia de treball del Departament d’Educació dissenyada específicament per a dialogar amb col·legis rurals agrupats (CRA), els quals acolliran i seran protagonistes d’una experiència de caràcter performatiu i lúdic que s’insereix en els llenguatges propis de l’art contemporani i actual.

Aquesta experiència pilot que iniciem el curs 2020-2021 té per objectiu acostar l’IVAM i les lògiques pròpies de la creació contemporània a una selecció de petites localitats del territori valencià gràcies a un projecte que requereix la complicitat entre el museu i el centre educatiu del municipi. Els projectes que es desenvolupen en aquesta línia d’acció impliquen un treball previ al projecte, establint una relació entre els CRA participants i l’IVAM, així com entre l’alumnat i els veïns i veïnes de la localitat.

Els CRA participants han sigut seleccionats amb caràcter previ gràcies a un estudi i mapatge del territori valencià seguint una sèrie de criteris objectius i comptant amb una distribució territorial equilibrada entre les tres províncies que componen el territori valencià. El projecte L’IVAM al territori és una experiència pilot a desenvolupar en el curs 2020-2021 amb l’objectiu d’apropar l’IVAM, i les lògiques pròpies de la creació contemporània, a una selecció de petites localitats del territori valencià gràcies a un projecte que requereix de la complicitat entre el museu i el centre educatiu del municipi. L’IVAM al territori és una línia de treball de el Departament d’Educació dissenyada específicament per dialogar amb Col·legis Rurals Agrupats (CRA), els quals acolliran i seran protagonistes d’una experiència de caràcter performàtica i lúdica s’insereix en els llenguatges propis de l’art contemporani i actual .

Con la colaboración de