Dossier ‘Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles’

DossierIVAM Centre Julio González

Amb el títol d’Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles l’IVAM albergarà des del 2 de març fins al 23 d’abril l’última falla de l’artista Alfredo Ruiz, acompanyada d’una retrospectiva de la seua obra.

El projecte s’emmarca en la recent línia d’unió de l’IVAM entorn de les falles que pretén connectar el museu amb l’activitat i l’estudi cultural d’allò que ocorre en el seu entorn local.

En aqueixa direcció se situa el present treball de recerca sobre l’obra de l’artista Alfredo Ruiz Ferrer. Nascut a la ciutat de València en 1944, és un artista plàstic que ha desenvolupat principalment la seua sensibilitat en l’àmbit de les falles. D’orígens humils i formació autodidacta, va començar el seu aprenentatge en els tallers fallers amb tan sols tretze anys, col·laborant en la construcció de falles de grans dimensions amb diferents mestres artesans, on va demostrar des dels seus inicis un enorme talent. Finalment, en 1968 va plantar la seua primera falla infantil i en 1970 la seua primera falla gran, amb gran reconeixement i acceptació públics.

Descarregar dossier

Relacionats

Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles

02 mar. 2023 – 23 abr. 2023
IVAM LabIVAM Centre Julio González