Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles

Un projecte de Ricardo Ruiz i Daniel Escobedo

IVAM LabIVAM Centre Julio González

En la seua voluntat per entendre i ser partícip del que ocorre en el seu context local, la recent línia d’actuació de l’IVAM al voltant de les Falles, tracta d’analitzar i posar en valor el context històric pròxim de la festa, escassament estudiat des de l’òptica artística, per a dilucidar la seua influència en el present i el futur de la celebració, necessàriament canviant donat el context sociopolític actual.

Format en l’ofici dels tallers fallers des dels tretze anys, la seua evolució artística va lligada indissociablement a una evolució personal del seu pensament, sempre lliure en el rígid marc intel·lectual, polític i estètic de les Falles durant les dècades en què va desplegar la seua obra (del 1968 al 2002 gairebé ininterrompudament i fins al 2013 de forma molt puntual).

La seua trajectòria és molt particular, un «periple» en què passa d’obtenir el primer premi a la Secció Especial amb la Falla Plaça del Pilar Temptació (1974), amb una estètica «clàssica», fins a una depuració formal total a les falles Mossén Sorell-Corona Concepte, percepte i afecte (2008) o Plaça Jesús Després de la desena musa (2013).