Robert Frank

Cas d'estudi

Exposició

La producció de Robert Frank (Suïssa, 1924) és un treball de recerca continu que ens porta cap a una acumulació d’estratègies que juguen amb la imatge. Un procés en el qual intervenen elements externs com ara el so, el llenguatge o altres imatges que s’uneixen a la imatge per donar resposta a les motivacions i necessitats de l’artista. L’experimentació, sense la seguretat d’un objectiu determinat, ha marcat una producció amb un caràcter fluid i molt personal, les seues “fotos no obeeixen a un pla ja traçat, mai estan compostes per anticipat”.

Les obres seleccionades per a aquesta exposició de Caso de Estudio pertanyents a la Col·lecció de l’IVAM, ens permeten traçar un recorregut pel treball de Robert Frank a través de diversos temes clau en la seua producció artística, com són el treball sobre la imatge, l’autorepresentació, la seqüenciació o la visibilització de l’altre. El seu treball és un procés intern transferit a elements matèrics externs, com fotografies, llibres o pel·lícules que mostren la seua bellesa alternativa. La selecció de peces mostra aquesta mirada múltiple i oberta de l’artista cap als diferents suports sobre els quals ha treballat al llarg de tota la seua carrera i que l’han convertit en un dels màxims referents artístics del segle XX.

Vídeo