Caso de Estudio: Robert Frank

Nota de premsa

Dossier ROBERT FRANK_IVAM_

15 juny – 15 octubre 2017
Galeria 3. IVAM Centre Julio González
Comissària: Sandra Moros

L’IVAM presenta l’exposició Caso de Estudio: Robert Frank que revisa la trajectòria artística d’un dels fotògrafs més influents del segle XX. La mostra inclou 18 fotografies pertanyents a la Col·lecció de l’IVAM, llibres, les pel·lícules Keep Busy (1975) i True Story (2004) procedents del Museum of Fine Arts de Houston i el vídeo documental titulat Fire in the East que contextualitza la seua obra.
L’exposició s’articula entorn de les tres línies de treball que va desenvolupar Robert Frank (Suïssa, 1924) al llarg de la seua carrera, fotografies, llibres i pel·lícules, i posa l’accent en la gran heterogeneïtat que va desenvolupar en les seues obres entorn de la construcció de la imatge, l’autorepresentació i representació de l’altre.
La mostra, que no segueix una estructura cronològica, pren com a punt de partida la seua fotografia documental dels anys cinquanta vinculada a la sèrie The Americans (Els Americans), 83 imatges preses entre 1954 i 1956 quan el fotògraf va recórrer el territori dels EUA. Un viatge de dos anys per 48 Estats i 30.000 fotos que va poder fer gràcies a la beca que li va concedir la Fundació Guggenheim en 1955. Aquell llibre va iniciar un nou camí en el qual la mirada subjectiva de l’artista s’imposa sobre una presumpta realitat que ja ningú sembla creure’s.