Pinazo: identitats

Col·leccióExposicióIVAM Centre Julio González

El present projecte planteja una nova lectura de l’obra d’Ignacio Pinazo Camarlench com a artista que, conscient i sistemàticament, va dedicar una bona part de les seues reflexions, del seu procés de treball i de la seua obra a la representació de les persones en la seua dimensió individual, col·lectiva i genealògica, com a emissores, receptores i intèrprets d’identitats.

La proposta es materialitzarà mitjançant el desplegament d’este plantejament al llarg de tres àmbits en cadascun dels quals s’entrecreuaran les problemàtiques representacionals amb diferents règims de temporalitats implícites, contextos polítics, modes de fer i gestos.

En el primer àmbit, denominat Reconeixements, els conceptes polítics posats en joc serien el del diferencial/alteritat, la intersubjectivitat i el reconeixement (des de la doble accepció de qui representa i de qui és objecte de la representació). Els modes de fer, per part seua, serien els de la indagació, la intenció i el coneixement, estretament vinculats als gestos de la mirada, el reflex i la comunicació. Els retrats i estudis de figures aportaran les obres per a esta secció.

En Anonimats els conceptes socials, el col·lectiu i l’heteronòmic sustentarien políticament els modes de fer basats en el joc, la immersió i l’atzar, així com els gestos propis del passeig, la deriva i les trobades mai determinades íntegrament i traduïts en gestos plàstics i estratègies compositives. Les representacions de grups humans, tant en espais públics com restringits, seran les triades per a este apartat.

En Absències, els conceptes polítics de patrimoni, llegat i tradició establiran ací la xarxa d’interpretació proposada per a acollir la recuperació dels modes de fer arqueològics, basats en processos de buidatge i d’iteració, i conjugats, no sempre correlativament, amb els gestos de la troballa, la paralització i el registre/recollida de petjades. Este àmbit d’identitats configurades a partir de genealogies es veurà marcat mitjançant la disposició dels paisatges rurals.

El gruix de l’exposició està format per la Col·lecció de l’IVAM, amb al voltant de 50 pintures i un centenar de dibuixos, que es completen per obres provinents de la Casa-Museu Pinazo, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, el Museu de Belles Arts de València i altres peces de col·leccions particulars valencianes. També es proposa un paper visual important per a alguns dels textos inèdits de l’artista.

Videos

Relacionats

Presentació i inauguració ‘Pinazo: identitats’

25 abr. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González

Visita ‘Pinazo. Identitats’

26 abr. 2024 – 16 feb. 2025
MediacióIVAM Centre Julio González