John Baldessari

Ni per eixes / Not even so

ExposicióIVAM Centre Julio González

El títol d’aquesta exposició fa referència a un gravat de Goya de la sèrie Los desastres de la guerra (Els desastres de la guerra), i planteja dues qüestions principals en l’obra de John Baldessari (National City, 1931 – Venice, Califòrnia, els EUA, 2020). D’una banda, la representació de la violència en les seues múltiples facetes, incloent-hi moments de tensió i estrès previs; per l’altra, l’ús de referències artístiques anteriors i l’apropiació d’imatges extretes d’altres contextos o pertanyents a artistes diversos, característiques fundacionals de l’art pop del qual Baldessari va ser un referent. La seua influència com a docent i creador artístic ha sigut reconeguda per artistes com Jenny Holzer, David Salle, Matt Mullican o Barbara Kruguer.

La mostra es dividia en dues parts. Una, introductòria, posava l’accent en aspectes claus de la seua carrera, on l’elecció i presa de decisions són part essencial del tàndem creació-percepció, o l’ús de diversos dispositius d’ordenació s’entén com una tàctica original de construcció de significat, com en la peça A Movie: Directional Piece where People llaure Walking (1972-1973), de la col·lecció de l’IVAM. En la segona part, Baldessari mostra preferència per escenes fílmiques apropiades, on el tema de la violència és el contingut principal, d’ací la referència precisa als gravats de Goya. El seu acostament, òbviament, deriva dels mass-media i se centra en la importància dels imaginaris cinematogràfics i populars com a relats de la societat. Altres aspectes decisius en les seues obres són la importància de la part subliminar de les imatges i les seues variades lectures d’interpretació; l’imprevist i el joc entesos com a motors creatius i de significat; i, per descomptat, la catàstrofe i el sexe presos com a grans temes que s’interrelacionen amb molts altres de caràcter secundari.