Final de partida. Jordi Teixidor

ExposicióIVAM Centre Julio González

L’exposició Final de partida, dedicada a Jordi Teixidor (València, 1941), està concebuda com una exploració de la gramàtica pictòrica desenvolupada per aquest artista en el terreny de l’abstracció, durant més de sis dècades. La mostra incorpora obres realitzades des dels seus inicis com a pintor, vinculat als grups d’avantguarda Nueva Generación i Antes del Arte, així com una cuidada selecció de pintures de les sèries més significatives de la seua llarga trajectòria, en diàleg amb les obres pertanyents a la coŀlecció de l’IVAM.

En aquest sentit, l’exposició fa atenció especialment a la producció més recent i inèdita de Teixidor, i rastreja, a través de la inclusió d’obres de Barnett Newman, Ad Reinhardt o Juan van der Hamen, algunes de les fonts que han inspirat les seues investigacions en el camp de la pintura abstracta.

Final de partida es completa amb una serie de materials processuals escassament coneguts, procedents de l’arxiu de l’artista: quaderns de notes i dibuixos, polaroids, o esquemes i organigrames que donen fe dels complexos procediments ideats per Teixidor per a dur a terme la seua pintura i les seues diverses exposicions al llarg del temps. L’obra de Teixidor indaga de manera obsessiva en la fisicitat mateixa de la pintura, en la investigació de l’espai i en la tensió vibrant entre la geometria i el gest.

Videos

Relacionats

Presentació de “Final de partida” amb Jordi Teixidor i Joan Ramon Escrivà

03 feb. 2022
ConversesIVAM Centre Julio González

Un diàleg continu: llum i color

28 mai. 2022 – 12 jun. 2022
AltresIVAM Centre Julio González