El poder amb el que saltem juntes. Dones artistes a Espanya i Portugal entre la dictadura i la democràcia

ExposicióIVAM Centre Julio González

Aquesta proposta pretén explorar de forma conjunta el treball de les dones artistes en Espanya i Portugal en els últims anys de la dictadura i els inicis de la democràcia.

L’evolució històrica de tots dos països té en aquests anys molts punts en comú. Tant Espanya com Portugal sofriren llargues dictadures, un règim autoritari i repressiu, marcat pel culte al líder i una organització de l’estat que s’assembla als feixismes, però amb un component tradicionalista i catòlic que els distingia d’estos. De fet, tots dos règims van adoptar el mateix lema per a resumir la seua ideologia. «Déu, pàtria i família.».

Als anys seixanta i primers dels setanta, es va incrementar notablement la presencia de dones artistes en els dos països, especialment als cercles alternatius i d’oposició al règim. Quan examinem la producció de les artistes espanyoles i portugueses de l’època, constatem que van adoptar un ampli ventall de medis i estils: abstracció i art normatiu, realisme tradicional, Pop art i realisme crític, conceptualisme i neodadaisme, entre altres. No totes s’ocuparen de reflexionar sobre la condició femenina, però un nombre significatiu de les obres realitzades per dones en eixos anys havien de veure, d’un mode o altre, amb temes propers a l’agenda feminista; amb la divisió sexual del treball, la construcció social de rols socials, la maternitat, la domesticitat o la violència sexual. No obstant, aquesta vessant feminista, o proto-feminista, va ser ignorada per la major part dels crítics de l’època (i fins i tot negada, en moltes ocasions, per les pròpies artistes). No ha sigut fins fa pocs anys quan algunes historiadores espanyoles i portugueses han començat a estudiar la dimensió política de molts d’aquests treballs.

L’exposició proposa revaluar el treball de les artistes espanyoles i portugueses del moment tenint en compte les seues especialitats con respecte al model anglosaxó i subratllant els múltiples paral·lelismes que podem trobar entre elles. També serà una oportunitat per a investigar possibles moments d’intercanvi i trobada entre les artistes dels dos països.

 

Exposició coproduïda amb:

Col·labora: