El poder amb què saltem juntes

Dones artistes a Espanya i Portugal entre la dictadura i la democràcia

ExposicióIVAM Centre Julio González

Esta proposta pretén explorar de manera conjunta el treball de les dones artistes a Espanya i Portugal en els anys finals de la dictadura i els inicis de la democràcia. L’evolució històrica de tots dos països té en eixos anys molts punts en comú. Tant Espanya com Portugal van patir llargues dictadures, de fet tots dos règims adoptaran el mateix lema per a resumir la seua ideologia: «Déu, pàtria i família».

Als anys seixanta i primers dels setanta, es va incrementar notablement la presencia de dones artistes en els dos països, especialment als cercles alternatius i d’oposició al règim. Quan examinem la producció de les artistes espanyoles i portugueses de l’època, constatem que van adoptar un ampli ventall de medis i estils: abstracció i art normatiu, realisme tradicional, Pop art i realisme crític, conceptualisme i neodadaisme, entre altres. No totes s’ocuparen de reflexionar sobre la condició femenina, però un nombre significatiu de les obres realitzades per dones en eixos anys havien de veure, d’un mode o altre, amb temes propers a l’agenda feminista; amb la divisió sexual del treball, la construcció social de rols socials, la maternitat, la domesticitat o la violència sexual. No obstant, aquesta vessant feminista, o proto-feminista, va ser ignorada per la major part dels crítics de l’època (i fins i tot negada, en moltes ocasions, per les pròpies artistes). No ha sigut fins fa pocs anys quan algunes historiadores espanyoles i portugueses han començat a estudiar la dimensió política de molts d’aquests treballs.

L’exposició proposa revaluar el treball de les artistes espanyoles i portugueses del moment tenint en compte les seues especialitats con respecte al model anglosaxó i subratllant els múltiples paral·lelismes que podem trobar entre elles. També serà una oportunitat per a investigar possibles moments d’intercanvi i trobada entre les artistes dels dos països.

Llistat d’artistes que participen en el projecte: Alice Jorge (1924-2008), Ana Buenaventura (1942), Ana Hatherly (1929-2015), Ana Peters (1932-2012), Ana Vieira (1940-2016), Ángela García Codoñer (1944), Àngels Ribé (1943), Aurèlia Muñoz (1926-2011, Aurora Valero (1940), Bertina Lopes (1924-2012), Ção Pestana (1953), Carme Aguadé (1920-2013), Clara Menéres (1943-2018), Concha Jerez (1941), Elena Asins (1940-2015), Elisabete Mileu (1956), Elisenda Sala (1938), Elvira Alfageme (1937), Emília Nadal (1938), Esther Ferrer (1937), Eugènia Balcells (1943), Eulàlia Grau (1946), Eva Lootz (1940), Fátima Vaz (1946-1992), Fina Miralles (1950), Graça Morais (1948), Graça Pereira Coutinho (1949), Gracinda Candeias (1947), Helena Almeida (1934-2018), Helena Lapas (1940), Helena Lumbreras (1935-1995), Irene Buarque (1943), Isabel Baquedano (1936-2018), Isabel Oliver (1946), Jane Millares Sall (1928), Joana Rosa (1959), Juana Francés (1924-1990) , Lola Bosshard (1922-2012), Lourdes Castro (1930-2022), Luísa Correia Pereira (1945-2009), Magda Bolumar (1936), Manuela Almeida (1944-2002), Maria Antónia Siza (1940-1973), Maria Beatriz (1940-2020), María Droc (1903-1987), Maria José Aguiar (1948), Maria José Oliveira (1943), María Teresa Codina (1926-2016), Marisa González (1943), Menez (1926-1995), Paula Rego (1935-2022), Renée Gagnon (1942), Salette Tavares (1922-1994), Silvia Gubern (1941), Soledad Sevilla (1944), Teresa Gancedo (1937), Teresa Magalhães (1944-2023)Túlia Saldanha (1930-1988). 

 

Exposició coproduïda amb:

Este projecte ha sigut possible amb la col·laboració d’Acción Cultural Española (AC/E)

Logo AC_E

Col·labora:

Videos

Relacionats

Presentació i inauguració ‘El poder amb què saltem juntes’

30 mai. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González