Presentació i inauguració [DOSMILVINT-I-U] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro

Diàleg entre les comissàries, la responsable del programa de mediació i el grup d'artistes

ConversesIVAM Centre Julio González

El dijous 8 de juny es presenta l’exposició [DOSMILVINT-I-O] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro, que mostrarà les produccions que el grup d’artistes de la primera edició de Art i Context ha desenvolupat al llarg dels dos anys de programa. Entre octubre de 2021 i juny de 2023, s’han activat més de 25 propostes en forma de tallers, conferències, performances, mediacions o col·laboracions que han tingut lloc en diferents espais, tant dins i fora del museu com en la xarxa, generat connexions entre diferents capes del context valencià.

Les integrants d’aquesta primera edició de Art i Context són Diego Navarro i Darío Alva, Claudia Dyboski, Marina González Guerreiro, Álvaro Porras i M Reme Silvestre. En aquesta presentació, les artistes explicaran el seu pas pel programa i les seues produccions finals, al costat de la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, els comissaris Ali A Maderuelo i Julia Castelló, i la responsable del programa d’educació i mediació d’Art i Context, Elena Sanmartín.

La mostra es concep com un exercici més dins de les obertures públiques del programa, un procés obert i no conclusiu, una reivindicació del momentum de gestació de les obres com a element generador de sentit.

Relacionats

[DOSMILVINT-I-U] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro

08 jun. 2023 – 05 nov. 2023
ExposicióIVAM Centre Julio González

Visita “[DOSMILVINT-I-U][DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro”

08 jun. 2023 – 22 oct. 2023
MediacióIVAM Centre Julio González