Conversa entre Rogelio López Cuenca i Teresa Millet

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa entre l’artista, Rogelio López Cuennca i la comissària de l’exposició i conservadora de l’IVAM, Teresa Millet, amb motiu de l’exposició “RADICAL GEOGRAPHICS Rogelio López Cuenca”
Rogelio López Cuenca, Nerja 1959, centra la seua pràctica artística entorn de l’anàlisi dels mass media, la construcció de les identitats i la crítica cultural, treball que desenvolupa mitjançant publicacions, cursos, exposicions, intervencions en espais públics urbans, en la TV o en internet (www.malagana.com), recorrent a procediments propis tant de les arts visuals com de la literatura o les ciències socials.
A l’abril, maig i juny de 2015 ha coordinat diferents sessions del taller No/w/here València organitzat amb la col·laboració de la Facultat de BBAA de Sant Carlos de la UPV de València. Els resultats de les recerques d’aquest grup de treball formaran part de l’exposició que es presentarà en la galeria 6 de l’IVAM a la tardor de 2015.
La ciutat és una col·lecció de trofeus, una exposició pública permanent del botí acumulat pels successius vencedors al llarg de la història. Però aquest dipòsit de documents de legitimació és també un magatzem de casos arxivats, per força tancats, no resolts, negats: un arxiu de l’omissió, les pàgines descartades de la memòria dels ignorats, els versos suprimits de les cançons dels oblidats.

Relacionats

Radical Geographics

07 oct. 2015 – 14 feb. 2016
Exposició

no/w/here: valencia

20, 21, 23 i 24 abr. 2015
TallersIVAM Centre Julio González