Radical Geographics

Rogelio López Cuenca

Exposició

Rogelio López Cuenca, Nerja 1959, centra la seua pràctica artística entorn de l’anàlisi dels mass media, la construcció de les identitats i la crítica cultural, treball que desenrotlla per mitjà de publicacions, cursos, exposicions, intervencions en espais públics urbans, en la TV o en Internet (www.malagana.com), recorrent a procediments propis tant de les arts visuals com de la literatura o les ciències socials.

RADICAL GEOGRAPHICS traça una constel·lació-assaig a partir de treballs realitzats majoritàriament en col·laboració amb altres artistes, estudiants i investigadors de distintes disciplines en ciutats d’Europa i Amèrica (Màlaga, Lima, Roma, Mataró, Ciutat de Mèxic, Valparaíso…) i incorpora la documentació d’una cartografia crítica en procés sobre València.

Estos projectes interpel·len i són interrogats per la mateixa ciutat (l’espai urbà com a concepte clau de l’experiència moderna del món) i les ciutats concretes, els llocs que s’erigixen com la realitat, i els imaginats; la història oficial i les memòries extirpades; la manera en què la violència pren cos sobre el territori i els seus habitants. Però també les desobediències que aventuren altres geografies. I altres històries possibles. El teixit d’un tercer espai en curs.

Relacionats

no/w/here: valencia

20, 21, 23 i 24 abr. 2015
TallersIVAM Centre Julio González