Presentació

Emerald Web: Lifeforce Celebration (4’ 09”). Dragon Wings and Wizard Tales, 1979

Lucy Lippard va posar nom a un discurs artístic entorn de la idea d’objecte: desmaterialització. Va ser en 1973 amb Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972. Ara vivim en una desmaterialització constant, en una era post-internet en la qual el mitjà virtual forma part indiscutible de la realitat que, al mateix temps, compon i modela. La producció artística dels últims anys s’ha basat, en gran manera, en la desconstrucció d’imaginaris (virtuals o no), conceptes i estructures que, una vegada esbocinades i analitzades, es converteixen en noves vies d’investigació i creació.

El Programa d’Art i Context —projecte bianual de l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern— s’acosta al procés d’investigació i creació de cinc noves produccions de la mà, en aquesta primera edició, de sis artistes (Darío Alva i Diego Navarro, Claudia Dyboski, Marina González Guerreiro, Álvaro Porras i M Reme Silvestre). El repte, per als comissaris, és activar tota una sèrie d’accions que permeten accedir al públic als processos d’aqueixos artistes. I com fer-ho si no és simulant la seua manera de treballar? Desconstruir i reconstruir. O, com dirien alguns, “grindear”.

Els artistes seleccionats, no podem oblidar-ho, formen part d’una generació educada enfront de la pantalla. Els seus recursos i discursos es plantegen amb, front o des de la xarxa. Per tant, també hauran de ser-ho les obertures dels seus processos creatius. Al mateix temps, la tensió entre individualitat i col·lectivitat resulta un desafiament. Com trobar elements comuns entre treballs tan diferents entre si? Vegem una pel·lícula tots junts, conversem, passem hores jugant a un videojoc… Sense oblidar la institució: baixem al magatzem i coneguem els seus fons, llegim i comentem els seus antics catàlegs, visitem les seues exposicions.

Cyrnai: Within a field (1’ 28”). Transfiguration, 1996

La investigació del grup i el seu trasllat al públic es veurà articulat per una sèrie de conceptes que seran protagonistes durant una Temporada. Els temps del Programa són canviants. El temps respon a una cosa estacional: quatre mesos conformen una Temporada. En el seu interior es reparteixen accions conceptualitzades a partir d’un cuore, ja siga una activitat, una convidada, un tema, un procés… Una metodologia que deixa espai a noves veus, pràctiques, col·laboracions que reinicialitzen la imatge, el concepte i proposen noves relacions afectives.

Perfume Tree: Home (8’ 37”). Feeler, 1998

El diàleg amb els artistes seleccionats obri l’accés a veus convidades, l’acompanyament a les noves produccions i l’espai des del qual pensar la contemporaneïtat i el context local, és la presencialitat interna plantejada pel Programa que conclou en unes vies d’investigació i propostes d’accions dels mateixos artistes. Així, DES D’aqueixa presencialitat interna, es formularan activitats i accions tant en el camp físic com digital.

Al seu torn, el grup serà partícip en connectar amb el context local: obrir aqueixa presencialitat i compartir-la amb altres artistes o professionals. Activitats en les quals participaran convidats –pròxims quant a distància, però no sempre en els seus treballs– que aporten més perspectives, diferents maneres d’experimentar o produir. Una connexió ENTRE agents que revisen el nostre entorn i permeten una presencialitat pública: altres maneres de trobada i conversa. Una línia directa entre la investigació directa i el públic.

També com a presencialitat pública es planteja connectar amb altres contextos, accions que tinguen lloc de manera transversal. DURANT el Programa, accions que partisquen de l’equip curatorial així com convidats internacionals seran convocats a participar a través de xarrades, tallers, sessions d’escolta i tot tipus de formats que aporten punts de vista que puguem revisitar des de les pràctiques dels artistes del grup.

Aqueix escenari digital del qual parlàvem –la web–, acollirà una sèrie de propostes independents però paral·leles al curs del Programa. Es tracta d’usar aqueix lloc que reivindiquem com a punt de trobada, espai de pensament i diàleg amb la pràctica contemporània. Desterritorialitzar el museu EN la web.

Ariana Grande: 7 Rings (5’ 33”). Thank u, next, 2019

El Programa d’Art i Context finalitzarà en un acte expositiu en el qual es presentaran les noves produccions artístiques resultants del procés d’investigació però que –com no pot ser d’una altra manera– portarà amb si els fruits de totes aqueixes accions que s’hagen dut a terme des de, en, entre i durant aquests dos anys.

Miles Davis: Tune in 5 Reprise (10’ 34”). Live in Tokyo 1973, 1973