Una proposta d’Álvaro Porras, Raúl Hidalgo i Esmeralda Gómez Galera

Els artistes Raúl Hidalgo, Esmeralda Gómez Galera i Álvaro Porras Soriano (artista del Programa d’Art i Context) van plantejar una caminada col·lectiva de llarg recorregut (uns 12 km aprox.) pels marges de diferents trams ferroviaris que van connectar l’Estació del Nord amb la zona portuària del Grau. D’aquesta manera, el passeig es va proposar com una eina per a la relectura psicogeogràfica de la xarxa ferroviària de la ciutat de València. 

Al llarg del passeig, es van realitzar una sèrie d’accions i es van buscar diversos “oasis” on detindre’s i reflexionar sobre el context que ens envolta. El reconeixement d’aquests espais heterotòpics va fer que aparegueren nous paisatges potencials on experimentar altres relacions, funcions i possibilitats de coevolució. Aquesta activitat especulativa grupal va convidar a deixar-se portar per la intuïció amb una mirada crítica. 

La caminada es va dur a terme el passat 18 de juny a les 18:45 h en l’Estació del Nord i va finalitzar a mitjanit a Natzaret (estació de metro). 

Raúl Hidalgo (Alcázar de San Juan, 1980) investiga en el quotidià per a experimentar la fragilitat del cos, la inestabilitat dels materials i la consciència de la naturalesa. Mitjançant instal·lacions, accions i partitures, projecta situacions col·laboratives des de les quals reflexionar sobre la manera en què les relacions, la materialitat i els espais socials tenen el poder d’alterar el nostre comportament i actituds. En última instància, cerca proposar un joc que ens permeta actuar en el nostre present compartit i imaginar el futur que volem.

És artista i investigador, Doctorat en Belles arts per la Universidad de Castilla-La Mancha, i Postgrau en Comunicació Visual per l’Hochschule für Bildende Künste Hamburg (Alemanya). Ha fet treballs site-specific en ciutats com Berlín, Bogotà, Londres, Estocolm, Madrid i Mèxic. Participa en projectes interdisciplinaris amb grups d’investigació-creació a escala internacional. Ha realitzat estades de creació en la Universitat Nacional de Colòmbia (Bogotà), l’Institut de Belles arts a Ciutat de Mèxic, l’Institut d’Investigació en Art, Disseny i Societat a Porto, entre altres. Ha rebut beques i premis com la Beca d’Arts Plàstiques Marcelino Botín, el Premi Projectes Injuve, l’Ajuda a la investigació, creació i producció del Ministeri de Cultura, així com l’Ajuda de Mobilitat PICE-Acció Cultural Espanya.

http://www.raulhidalgo.net/ 

Esmeralda Gómez Galera (Tomelloso, 1993) desenvolupa una investigació artística que se centra en la relació entre els cossos i els espais urbans, trobant en l’acció de caminar una eina estètica que permet noves maneres d’experimentar el fenomen urbà i difuminar fronteres materials o simbòliques existents a la ciutat. 

És artista i investigadora. Es va formar en Belles arts en la UCLM i ho fa en Filosofia per la UNED. Màster d’Investigació en Pràctiques Artístiques i Visuals en la UCLM, en el qual actualment desenvolupa la seua tesi doctoral. Ha realitzat propostes d’investigació; i creació site-specific en diferents ciutats com Lisboa, Glasgow, Amsterdam, Berlín o Madrid, i ha participat en diverses exposicions col·lectives. Entre les seues exposicions individuals recents estan Emplazamiento. Desplazamiento.

(El cuarto de invitados, Madrid 2018) o Caminos de ida y vuelta (Laboratorio Modulable Artístico, Cuenca 2018). 

https://esmeraldagomezgalera.com/