Ricardo Cotanda

Ricardo Cotanda / Dado (de la serie “… llegar a la nieve”), 1995

Dado (de la sèrie “… arribar a la neu”), 1995

Pertanyent a la sèrie «Arribar a la neu» (1995), presente un mocador masculí de cotó amb una taca brodada en fil de seda.

Com en els brodats que mostren les inicials del propietari, aquesta marca és l’empremta, l’índex, la signatura que remet a l’autor.

Del grup de deu peces, aquesta conté l’al•lusió més “filial” a Marcel Duchamp; el brodat “copia” directament la silueta del “regal seminal” de la seua obra Paysage Fautif (1946).

Dado és el títol de l’obra: “dado” com a lliurament, “dado” com a pèrdua i “dado” com a element “culpable” d’un joc relatiu a l’atzar, fins i tot.

Ricardo Cotanda