VINCIANE DESPRET: LA INVESTIGACIÓ DELS ACÚFENS

Vinciane Despret: La investigació dels acúfenS

Programa Pràctiques artístiques en un planeta en emergència, Centro Cultural Kirchner (Buenos Aires, Argentina)

Traducció: Pablo Méndez

La investigació dels acúfens és un text particular en el conjunt de l’obra de Vinciane Despret. No és un assaig o un text crític, sinó una ficció. Ara bé, l’eix del relat travessa les preocupacions i els desitjos que sempre han mobilitzat a l’autora: la relació entre vivents, la comunicació interespècie, els protocols de les investigacions científiques o les arts per a viure en un planeta ferit.

El text ha sigut publicat en espanyol en el marc del programa Pràctiques artístiques en un planeta en emergència, que està en curs en el Centre Cultural Kirchner (Buenos Aires, Argentina).

Traducció: Pablo Méndez