VINCIANE DESPRET: FONOCENO

Vinciane Despret: Fonoceno

Les veus del planeta, Biennal de Pensament Ciutat Oberta (CCCB, oct. 2020)

Lectura performàtica de Vinciane Despret, un paisatge sonor i visual creat amb animals no-humans, que es va presentar en el cicle Les veus del planeta, de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta 2020.

«El fet d’inscriure la nostra època sota el signe del Fonoceno —ens diu Despret— és no oblidar que si la terra retrona i grinyola és perquè ella també canta. És no oblidar tampoc que eixos cants estan desapareixent, però que desapareixerà encara més si no els hi prestem atenció.

Viure la nostra època anomenant-la Fonoceno és aprendre a prestar atenció al silenci que el cant d’una merla pot fer existir, és viure en territoris cantats, però és, també, no oblidar que el silenci podria imposar-se.» (Habiter en oiseau).

Text i performance: Vinciane Despret. Creació visual: Mélanie Courtinat. Composició sonora: Antoine Bertin. Idea i realització: Fabien Siouffi. Producció: Fabbula i CCCB.