SEGUIR AMB EL PROBLEMA: CONVERSA ENTRE DONNA HARAWAY I HELEN TORRES

Seguir AMB el problema: Conversa entre Donna Haraway I Helen Torres

Festival Editorial Radical May (maig de 2020)

Conversa entre Donna Haraway i Helen Torres sobre Seguir amb el problema, l’últim llibre de Haraway (editat en espanyol per Consonni en 2019), en el context del festival editorial Radical May.

La pregunta que travessa l’entrevista és com llegir aquest llibre hui [en maig del 2020], com ha canviat el problema des del moment en què va ser escrit i com ens pot ajudar a viure i morir en aquesta pandèmia. No busquem solucions, sinó ferramentes per a pensar i viure millor entre humans i no humans.