THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY

THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY

Knight Arts Challenge (Fundación John S. y James L. Knight), DIS – ICA, Miami.

L’Institut d’Ecologia Queer és un organisme col·laboratiu que compta amb el suport parcial d’una subvenció del Knight Arts Challenge (Fundació John S. i James L. Knight). Es constitueix com a Institut a manera de mitjà infiltrat: imita el model acadèmic per a donar suport a idees subversives.

El seu objectiu és crear un espai per a imaginar col·lectivament un futur igualitari i multiespècies. Amb una programació interdisciplinària que oscil·la entre la curadoria d’exposicions i la producció directa d’obres i projectes artístics, l’Institut d’Ecologia Queer representa una utopia, la de construir i formar part d’un futur que prioritze un món (bio)divers.