THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY: “METAMORFOSIS”

THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY: “METAMORFOSIS”

DIS, 2022.

L’ecologia és una ciència relativament recent. El terme va ser encunyat en 1866 pel biòleg alemany Ernst Haeckal, a penes 30 anys després dels famosos viatges de Darwin a bord del Beagle. A partir d’aquell moment, l’ecologia és, com totes les ciències, producte del context social en el qual s’inscriu. En Metamorphosis, la sèrie audiovisual de l’Institut d’Ecologia Queer, les eines de l’ecologia són queerizadas i descolonitzades perquè puguem imaginar noves connexions entre epistemologies, espècies i mons.

En aquests vídeos, el cicle de vida dels insectes holometàbols –“bestioles” que experimenten una “metamorfosi completa”– es proposa com un paradigma per a transformar tant l’ecologia com les formes de vida capitalistes. Cada vídeo és un minimanifest que proposa noves maneres de tornar-se estrany, menys humà, com un pas previ a la construcció d’un món de múltiples espècies en el qual tots puguem sobreviure i prosperar. El queer serveix, ací, llavors, com una mena de visió ecològica, una manera de proposar una altra manera d’estar en el món.