RAMSAR: LA CONVENCIÓ SOBRE ELS AIGUAMOLLS

RAMSAR: LA CONVENCIÓ SOBRE ELS AIGUAMOLLS

Ramsar Convention Secretariat

La Convenció Ramsar sobre els Aiguamolls és un tractat intergovernamental que serveix de marc per a l’acció nacional i la cooperació internacional en pro de la conservació i l’ús racional dels aiguamolls.

La Convenció aplica una definició àmplia dels aiguamolls, que abasta tots els llacs i rius, aqüífers subterranis, pantans i marenys, pasturatges humits, torberes, oasis, estuaris, deltes i baixos de marea, manglars i altres zones costaneres, esculls coral·lins, i llocs artificials com a estanys piscícoles, arrossars, reservoris i salines.

Els governs i organismes que formen part de la convenció es comprometen a treballar en pro de l’ús racional de tots els aiguamolls del seu territori, designar aiguamolls idonis per a la llista d’Aiguamolls d’Importància Internacional (la denominada Llista de Ramsar) i garantir el seu maneig eficaç; també, cooperar en el pla internacional en matèria d’aiguamolls transfronterers, sistemes d’aiguamolls compartits i espècies compartides.