LIBRO ROJO DE LAS AVES DE ESPAÑA

LIBRO ROJO DE LAS AVES DE ESPAÑA

López Jiménez, N. (ed.). SEO-BirdLife, Madrid, 2021.

El Libro Rojo de las Aves de España (2021), editat per SEO-Bird Life, avalua l’estat de conservació dels ocells amenaçats en l’Estat espanyol. Amb aquesta publicació, es poden determinar quines espècies són les que presenten un estat de conservació més preocupant i quines són les principals amenaces que els afecten.

El Libro Rojo de las Aves ens diu que més del 50% de les espècies d’ocells avaluats a Espanya presenten problemes de conservació, o que el 25% (90 espècies) de l’avifauna espanyola es troba amenaçada i inclosa en categories de risc d’extinció. A més, de les 22 espècies catalogades actualment com “En Perill d’Extinció”, només set d’elles té una estratègia de conservació aprovada a nivell estatal.

Entre les principals amenaces per als ocells, El Libro Rojo inclou per primera vegada al canvi climàtic. En termes generals, la contaminació és l’amenaça més ubiqua, seguida de l’alteració dels ecosistemes, les pràctiques agropecuàries intensives i els impactes vinculats al canvi climàtic, entre altres. El Libro Rojo inclou també una sèrie de propostes de mesures que, segons els experts de les diferents espècies, es consideren necessàries per a millorar l’estat de conservació de la majoria de les espècies avaluades.