DONNA HARAWAY: LES HISTÒRIES DE CAMILLE

Donna Haraway: LEs HISTÒRIES de Camille

«Les xiquetes del compost» (Seguir amb el problema, capítol 8)

Revista Nómadas, 47, Universidad Central–Colombia, oct. 2017

Ficció especulativa escrita per Donna Haraway per al capítol 8 de Seguir amb el problema.

Aquestes històries segueixen el rastre de cinc Camilles, entre el naixement de la primera en 2005 i la mort de Camille 5 en 2425. El rastre de la relació, de l’enllaç, entre les Camilles i el seu animal simbiont: la papallona monarca.

En: Revista Nómadas, número 47, Universitat Central – Colòmbia, octubre de 2017, pp. 13-45.